PHP ile Bir Dizinin Ortalamasını Hesaplama – Bilişim & Programlama
PHP

PHP ile Bir Dizinin Ortalamasını Hesaplama

Bu yazıda değişken sayıdaki dizilerin ortalamasını hesaplayan program kodlarını inceleyeceğiz.

Öncelikli olarak sayi_ortalama adında bir fonksiyon oluşturup değişken sayıda parametre için … operatörünü kullanıp fonksiyonu oluşturacağız. … operatörü fonksiyona istediğimiz sayıda değer göndermeye olanak tanır.

… operatörü ile gelen değerler fonksiyon içinde bir dizi olarak yorumlanır. Böylelikle bir dizi ile yapılabilecek her şeyi bu değişkene uygulayabiliriz.

Fonksiyon içinde sayıların toplamını bulmak için array_sum ve sayıların ortalamasını bulmak için de count fonksiyonlarını kullanıyoruz. Ortalama değerini bulduktan sonra da return ifadesi ile değeri geri döndürüp echo komutu ile ekrana basılmasını sağlıyoruz.

PHP Kodu:

Çıktı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.