javaScript Virgülden Sonra Yuvarlama – Bilişim & Programlama
JavaScript

javaScript Virgülden Sonra Yuvarlama

JavaScript ile yuvarlama işlemlerinde Math.round fonksiyonu kullanılır. Math.round fonksiyonu tam sayıya yuvarlama yaptığı için bu fonksiyonu kullanarak oluşturacağımız fonksiyonlar ile istediğimiz kadar basamağa yuvarlama yapabiliriz. Ayrıca toFix fonksiyonunda string türüne dönüştürme bu fonksiyonda olmayacağı için matematik işlemlerinde her hangi bir dönüştürme yapmaya gerek olmayacaktır. Aşağıdaki örnekte virgülden sonra iki basamak yuvarlaması yapılmıştır.

JavaScript Kodu: Örnekte JavaScript virgülden sonra iki basamak yuvarlaması yapılmaktadır.

Çıktı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.