Tag - C# Math Metotları

C#

C# Math.Round Metodu

C#’ta Math.Round(), bir değeri en yakın tam sayıya veya belirli sayıda kesirli basamağa yuvarlamak için kullanılan bir Math sınıfı metodudur. Kullanımı:...

C#

C# Math.Floor() Metodu

C#’ta Math.Floor() bir Math sınıfı metodudur. Bu metot, iletilen argümandan küçük veya ona eşit olan en büyük tamsayıyı bulmak için kullanılır. Bu...

C#

C# Math.Ceiling() Metodu

C#’ta Math.Ceiling() bir Math sınıfı metodudur. Bu metot, iletilen bağımsız değişkenden büyük veya ona eşit olan en küçük tamsayıyı bulmak için...

C#

C# Math.Max Metodu

C#’da Max() metodu, belirtilen iki sayıdan büyük olanı döndürmek için kullanılan bir Math sınıfı metodudur. Bu yöntem her zaman iki argüman alır ve...