Tag - Basit PHP Örnekleri

PHP programlama dili ile ilgili kavramların yanı sıra, PHP dilini öğrenmeyi kolaylaştırıcı karar ve döngü kontrollerini ve çok daha fazlasını barındıran örnekler ve örnek uygulamalar mevcuttur.

PHP

PHP Switch Case Örnekleri

Switch-case ifadesi, hemen hemen aynı şeyi yapan if-elseif-else ifadesinin bir alternatifidir. switch-case ifadesi, bir eşleşme bulana kadar bir değişkeni bir...