SQL

Temel SQL İfadeleri

SQL’de veritabanlarında, tablolarda ve Stored Procedure’ lerde create, delete, update, drop, truncate, insert vb. işlemleri gerçekleştirmek için SQL’de önceden tanımlanmış bazı sözdizimi formatlarını takip etmemiz gerekir.

Aşağıda, gereksinimlerimize göre veritabanlarında, tablolarda vb. ekleme, güncelleme, silme, seçme gibi işlemleri gerçekleştirmek için bazı temel sql deyimleri verilmiştir.

İfadeAçıklama
CREATE DATABASEBu ifade, sql’de yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanışlıdır.
ALTER DATABASEBu ifadeyi kullanarak mevcut veritabanı detaylarını değiştirebilir veya değiştirebiliriz.
DROP DATABASEBu ifade, sql’de mevcut bir veritabanını bırakmak veya silmek için kullanışlıdır.
CREATE TABLEBu ifade, sql’de yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.
ALTER TABLEBu ifade, sql’deki mevcut tabloları değiştirmek için kullanılır.
DELETE TABLEBu ifade, sql’deki tablolardan kayıtları silmek için kullanılır.
DROP TABLEBu ifade, tüm tabloyu sql veritabanından çıkarmak için kullanışlıdır.
CREATE INDEXBu ifade, tabloda bir dizin oluşturmak için kullanılır.
DROP INDEXBu ifade, mevcut bir dizini tabloya bırakmak için kullanılır.
INSERT INTOBu ifade tablolara veri eklemek için kullanılır.
SELECTBu ifade tablolardan veri almak için kullanılır.
UPDATEBu ifade tablodaki kayıtları güncellemek için kullanılır.
CREATE PROCEDUREBu ifade, sql veritabanında yeni bir saklı yordam (Stored Procedur) oluşturmak için kullanılır.
ALTER PROCEDUREBu ifade, sql veritabanında mevcut bir saklı yordamı değiştirmek için kullanılır.
DROP PROCEDUREBu ifade, sql veritabanında mevcut bir saklı yordamı silmek için kullanılır.

Not: SQL, CREATE DATABASE veya create database gibi ifadelerde büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur, her iki ifade de aynıdır.

Aşağıdakiler, sql sunucusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek için yukarıdaki sql deyimlerinin sözdizimleridir.

SQL CREATE DATABASE Sözdizimi

Sql sunucusunda yeni bir veritabanı oluşturmanın sözdizimi aşağıdadır.

CREATE DATABASE databasename

SQL ALTER DATABASE Sözdizimi

ALTER DATABASE old_dbName MODIFY NAME = new_dbName

SQL DROP DATABASE Sözdizimi

DROP DATABASE dbname

SQL CREATE TABLE Sözdizimi

CREATE TABLE tablename

(

columnname1 datatype(size),

columnname2 datatype(size),

columnname3 datatype(size),

……

)

SQL ALTER TABLE Sözdizimi

ALTER TABLE tablename ADD column_name datatype

Or

ALTER TABLE tablename DROP COLUMN columnname

Or

ALTER TABLE tablename ALTER COLUMN columnname datatype

SQL DELETE TABLE Sözdizimi

DELETE FROM tablename

or

DELETE FROM tablename where column_name=değer

SQL DROP TABLE Sözdizimi

DROP TABLE tablename

SQL CREATE INDEX Sözdizimi

CREATE INDEX indexname ON tablename(columnname)

SQL DROP INDEX Sözdizimi

DROP INDEX tablename.columnname

SQL INSERT INTO Sözdizimi

INSERT INTO tablename(column1,column2,column3,..,columnN)

VALUES(value1,value2,value3,..valueN)

SQL SELECT Sözdizimi

SELECT column1,column2,column3,…,columnN from tablename

Or

SELECT * FROM tablename

SQL UPDATE Sözdizimi

UPDATE tablename SET columnname1=value1, columnname2=value2

SQL CREATE PROCEDURE Sözdizimi

CREATE PROCEDURE procedurename

@parameter datatype

AS

BEGIN

select * from tablename where columnname1=@parameter

END

SQL ALTER PROCEDURE Sözdizimi

ALTER PROCEDURE procedurename

@parameter datatype,

@parameter2 datatype

AS

BEGIN

select * from tablename where columnname=@parameter and columnname2=@parameter2

END

SQL DROP PROCEDURE Sözdizimi

DROP PROCEDURE procedurename

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.