SQL Çalışma Soruları ve Cevapları – Bilişim & Programlama
SQL

SQL Çalışma Soruları ve Cevapları

 

Veritabanı Dersi ve Veritabanı Sınavları için SQL veritabanı oluşturma oluşturma, silme ve SQL  tablo oluşturma, güncelleme, silme ile ilgili veri tanımlama kodu ile ilgili örnek soruların yanı sıra  SELECT, INSERT, DELETE, ALTER ile oluşturulmuş veri işleme dili ile ilgili sql komutları ve örnek soruları ve cevapları mevcuttur.

SQL Veritabanı Oluşturma

-Ticaret veritabanını Oluşturun

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

 

SQL Veritabanını Seçme

-Ticaret veritabanını seçiniz

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

 

SQL Tablo Oluşturma

–Müşteri adında tablo oluşturup, ad ve soyad alanlarını ekleyiniz.

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Tabloya Alan Ekleme

–Müşteri tablosuna Yas sütunu ekle veri girişini zorunlu tutun.

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Tablodaki Sütunu Güncelleme

–Müşteri tablosundaki Ad sütununundaki karakter sayısını 25 karaktere ve boş olmayacak şekilde değiştirin

 (SQL Server, Ms Access)

 (MySQL)

 

SQL Kayıt Ekleme

–Müsteri Tablosuna 1 tane kayıt ekleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Çoklu Kayıt Ekleme

–Müsteri Tablosuna 2 tane kayıt ekleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Sorgulama

–Müşteri tablosundaki tüm alanları listeleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Sorgulama

–Müşteri tablosundaki Ad ve Soyad alanlarını listeleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Şartlı Sorgulama

–Musteri tablosundaki adı Yaren olan kayıtları listeleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

-Müşteri tablosundaki adı Yaren olmayan kayıtları listeleyin

Not: Bazı SQL versiyonalarında <> yerine != ifadesi kullanılmaktadır.

 

SQL Like Sorguları

-Müşteri tablosundaki soyadı “U” işe başlayan müşterileri listeleyin

 

-Müşteri tablosundaki adı içinde “ar” geçen kayıtları listeleyin

 

-Müşteri tablsoundaki soyadı 4 karakterli olup ilk üç karakteri UÇA olan kayıtları listeleyin

Not: MS Accessde _ yerine ? kullanılır.

 

-Müşteri Tablosundaki adının ikinci karakteri “a” olan tüm kayıtları listeleyin.

SQL Like Joker Karakterler Sorguları – SQL WildCards

% Birden fazla harf ya da rakamın yerini tutar.
 _  Bir tek harf veya rakamın yerini tutar
 [harfler]  Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir
 [^harfler] yada
[!harfler]
 Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir
[harf-harf] Belirtilen aralıktaki harfleri belirtir.

Mysql’de % ve _ dışında sql joker karakter olmadığı için Regexp metodu kullanılarak sorgulamalar yapılmaktadır.

 

-Müşteri Tablosundaki soyadı UÇA ile başlayıp N yada R ile biten sorguları getirin.(UÇAN, UÇAR olanlar)
(SQL Server, Ms Access)

MySQL

 

-Müşteri Tablosundaki adı  A ile K arasında olan tüm müşterileri getirin
(SQL Server, Ms Access)

MySQL

 

 

SQL Sıralama ASC, DESC

–Artan sıralama ASC, Azalan sıralama DESC
-Müşteri tablosundaki kayıtları ad a göre artan sıralamada listeleyin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Kayıt Güncelleme

–Müşteri tablosundaki Soyadı UÇAR olanların adını Veysel yapın

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Kayıt Silme

–Müşteri Tablosundaki Soyadı ÜSTÜN olan kayıtları silin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

SQL Tablo Silme

–Musteri Tablosunu silin

 (SQL Server, Ms Access, MySQL)

 

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.