Birincil Anahtar – Primary Key (PK) Nedir? – Bilişim & Programlama
MySQL SQL SQL Server

Birincil Anahtar – Primary Key (PK) Nedir?

Primary Key (birincil anahtar), bir veri tablosunda yer alan her satır için bir vekil veya tanımlayıcı (identify) görevi görür, kısıtlamadır (constraint) ve eşsizdir. Satırlara ait değerlerin karışmaması adına bu alana ait bilginin tekrarlanmaması gerekir.

Birincil anahtarın temel işlevi, verilerin hangi satıra dizileceğine veya hangi satırda düzenleneceğine karar vermesidir. Çoğunlukla tek bir alan (id, user_id, e_mail, username, national_identification_number vb.) olarak kullanılsa da birden fazla alanın birleşimiyle oluşturulabilir.

Sayılar genelde birincil anahtar olarak seçilir ancak bu bir zorunluluk değildir. Birincil anahtar değeri boş geçilemez ve Null değeri alamaz. İlişkisel veri tabanlarında (Relational Database Management System) mutlaka birincil anahtar olmalıdır.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.