R Dili

R Dili Kod Örnekleri

Bu sayfa R programlamanın temel kavramları hakkında örnekler içerir.

Aşağıda listelenen tüm bu örnekler üzerinde çalışma kaynağı kodu verdik. Ancak, kontrol etmeden önce kendi başınıza kod yazmanızı öneririm. Çünkü deneyerek öğrenme, R de dahil olmak üzere herhangi bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yoludur.

R “Merhaba Dünya” Programı

Print() işlevini kullanarak ekranda “Merhaba Dünya” yazısını gösteren basit bir program.

Çıktı:

Bu programda, Merhaba Dünya dizesini yazdırmak için print() işlevini kullandık.

Tırnaklar varsayılan olarak yazdırılır. Bundan kaçınmak için quote = FALSE argümanını seçebilirsiniz.

Birden fazla öğe varsa, dizeleri bir araya getirmek için paste() veya cat() işlevini kullanabiliriz.

R İki Vektörü Toplama Programı

Bu örnekte, R operatörlerini kullanarak iki vektörü toplamayı öğreneceksiniz.

Çıktı:

 

R Programlamada Vektörün Toplamını, Ortalamasını ve Çarpımını Bulma

Bu örnekte, yerleşik işlevleri kullanarak vektör öğelerinin toplamını, ortalamasını ve çarpımını bulmayı öğreneceksiniz.

sum() işlevini kullanarak bir vektörün elemanlarını toplayabiliriz Benzer şekilde, terimlerin ortalamasını ve çarpımını bulmak için mean() ve prod() işlevleri kullanılabilir.

Çıktı:

Bir vektörde NA veya NaN içeriğine sahipse, sum(), mean(), prod() vb. gibi işlevler sırasıyla NA veya NaN üretir. Bu gibi değerleri görmezden gelmek için na.rm = TRUE argümanını geçmelisiniz.

R Programlamada Kullanıcıdan Girdi Alma Programı

Bu örnekte, “readline()” işlevini kullanarak bir kullanıcıdan girdi almayı öğreneceksiniz.

R ile çalışırken, kullanıcıdan (terminal) giriş almak için readline() işlevini kullanabiliriz.

Bu fonksiyon tek bir eleman karakter vektörü döndürür.

Çıktı:

Burada, komut istemiyle kullanıcı için uygun bir mesaj göstermeyi seçebileceğimizi görüyoruz.

Yukarıdaki örnekte, bir karakter vektörü olan giriş yaşını, as.integer() işlevini kullanarak tam sayıya dönüştürürüz.

 

R ile Standart Dağılımlardan Rastgele Sayı Üretme Programı

R, üniform dağılım, binom dağılım, normal dağılım, vs. gibi birçok standart dağıtımdan rastgele bir sayı üretme işlevine sahiptir.

Kullanılabilir standart dağılımların tam listesi ?distribution yazıp ENTER kullanılarak görülebilir. Rastgele sapma üreten fonksiyonlar r harfiyle başlar.

Örneğin, runif() üniform bir dağılımdan rasgele sayılar üretir ve rnorm() normal bir dağılımdan çıkar.

Çıktı:

Yukarıdaki programda, bir aralık arasında belirli sayıda rasgele sayı üretebiliriz.

Normal dağılımdaki rasgele sayılar rnorm() işlevi kullanılarak oluşturulabilir.

Üretilecek örnek sayısını belirtmemiz gerekiyor.

Ayrıca dağılımın ortalama ve standart sapmasını da belirtebiliriz.

Çıktı:

R ile Bir Popülasyondan Örnek Alma Programı

Bu örnekte, sample () işlevini kullanarak bir popülasyondan örnek almayı öğreneceksiniz.

Genellikle büyük bir popülasyondan veri örneklememiz gerekir.

R, bu işlemi yapmak için sample() adında bir işleve sahiptir. Örneklemek istediğimiz nüfusu ve büyüklüğü sağlamamız gerekir. Ek olarak, değiştirme ile örnekleme yapmak isteyip istemediğimizi de belirleyebiliriz. Varsayılan olarak değiştirilmeden yapılır.

Örneklemenin boyutunu vermezsek, popülasyonun uzunluğuna varsayılandır. Bu x’i karıştırmak için kullanılabilir.

Bir popülasyondan örnek almak için işte bir kaç örnek.

 

R Minimum ve Maksimum Değeri Bulan Program

Bu örnekte, sırasıyla min() ve max() işlevini kullanarak bir listeden minimum ve maksimum sayıları bulmayı öğreneceksiniz. Ayrıca range() işlevini kullanarak bu işlemi tek adımda yapmayı da öğreneceksiniz.

Çıktı:

Asgari veya azami değerin nerede olduğunu bulmak istiyorsak, yani gerçek değer yerine indexi istiyorsak, o zaman which.min() ve wich.max() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

R Vekörü Sıralayan Program

Bu örnekte, sort() işlevini kullanarak R’deki bir vektörü sıralamayı öğreneceksiniz.

Vektörlerin sıralaması sort() işlevi kullanılarak yapılabilir. Varsayılan olarak, artan düzende sıralar. Azalan düzende sıralama yapmak için decreasing = TRUE değerini geçebiliriz.

Sıralama yapıldığında orjinal verinin değişmediğini bilmelisiniz.

Çıktı:

R Girilen Sayının Faktöriyelini Bulan Program

Bir sayının faktörü, 1’den bu sayıya kadar tüm tam sayıların çarpımıdır. Örneğin, 6 faktörü (6! Olarak gösterilir) 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720’dir.

Faktör, negatif sayılar için tanımlanmadı ve sıfırın faktörü bir, 0! = 1.

Bu örnek normalde bir sayının faktörünü bulur. Ancak, özyinelemeyi kullanarak da bulabilirsiniz.

Çıktı:

R Kullanıcının Girdiği Sayının Çarpım Tablosunu Yazdıran Program

Çıktı:

Kaynak Site: https://www.yazilimkodlama.com/r-dili/r-programlama-dili-ornekleri/

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.