Python

Python String Türü ile Çalışma

String türü değişkenler python içindeki tek tırnak işareti veya çift tırnak işareti ile çevrilidir.

“algoritmaornekleri.com”, ile ‘algoritmaornekleri.com’ aynı sonucu verecektir. Yani tek tırnak ya da çift tırnak kullanabilirsiniz.

Metinler, print() fonksiyonu kullanılarak ekrana gönderilebilir.

Örnek:

Diğer popüler programlama dilleri gibi Python’daki stringlerde unicode karakterleri temsil eden bayt dizileridir.

Ancak, Python bir char veri tipine sahip değildir, tek bir karakter sadece 1 karakter uzunluğunda bir string’ tir.

String elemanlarına erişmek için köşeli parantezler “[ ]” kullanılabilir.

Kullanımına bakalım.

Yukarıdaki kodlar yazılıp çalıştırıldığında ekran çıktısı;

‘r’

olacaktır. Burada unutulmaması gereken ilk karakterin [0] konumunda bulunduğudur.

Yani yukarıdaki kodları aşağıdaki gibi değiştirdiğimizde;

çıkan sonuç, ilk karakter olan ‘M’ olacaktır.

 

Karakterlerin gösterimiyle ilgili diğer kullanımlara bakalım.

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında 2. indeksteki karakterden 6. karaktere kadar olan kısım yazılacaktır. (6 dahil değil)

‘gori’

 

strip() Metodu

Bu method metinde bulunan boşlukları kaldırır. Başta ve sonda boşluklar varsa bu boşlukları kaldırmak için;

 

len() Metodu

Bu metot metnin uzunluğunu geri döndürecektir.

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında 22 sonucu geriye dönecektir.

 

lower() Metodu

Bu metot çalıştırılarak string değişkendeki tüm karakterlerin küçük harfe dönüştürülmesi sağlanır.

Örnek:

Kodlar çalıştırıldığında ekranda ‘python örnekleri‘ yazacaktır.

 

upper() Metodu

upper() metodu lower() metodunun tam tersi olarak çalışır. Yani metindeki harflerin tümünü büyük harfe çevirir. Bir stringte tümü büyük harfe çevrilmek istenen metin varsa upper() metodu kullanılır.

Kodlar çalıştırıldığında ‘PYTHON ÖRNEKLERİ‘ yazacaktır.

 

replace() Metodu

Bu metot metinde değiştirilmek istenen karakterler için kullanılır. Kullanım örneğine bakalım.

Kodlar çalıştırıldığında ekranda ‘Python Örn*kl*ri‘ yazacaktır.

 

split() Metodu

Bu metot bir ayırıcı kullanarak metni bölümlere ayırmak için kullanılır.

Örnek:

Kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

[‘Python’, ‘C#’, ‘C++’, ‘Java’]

 

input() Metodu

Bu metot kullanılarak kullanıcıdan veri girişi yapması istenir. Aşağıdaki örnek kullanıcı ismini sorar ve ekranda Merhaba … olarak yazdırır.

Ekran Çıktısı:

Yukarıdaki örnekte kullanıcı giriş yaptığında bir alt satırda olduğunu görüyorsunuz. aşağıdaki kodları çalıştırarak ekran görüntüsü arasındaki farkı inceleyelim.

Bu şekilde bir kullanımda Giriş işleminin alt satır yerine giriş istenen cümlenin yanında yazılmasını sağlayabiliriz. Giriş string türünde olduğunda yukarıdaki örnekte bir dönüşüm yapılmamıştır.

Şimdi de kullanıcıdan bir sayı girişi yapmasını isteyelim.

Ekran Çıktısı:

 

Bu dersin sonuna geldik.

Python Örnekleri için Buraya Tıklayabilirsiniz.

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.