Python

Python Set veri tipinde kullanılan fonksiyonlar

Python’da kullanılan koleksiyon tiplerinden bir tanesi de Set veri tipidir. Bu yazıda set ile kullanılan fonksiyonlara örnekler vereceğiz.

İlgilinizi Çekebilir: Python Dersleri

Küme örneklerine başlamadan önce kümeler konusuna göz atmasınız tavsiye ederim: Python Küme Kullanımı

Örn:

sayilar = {1,2,3,4,5,6}

Aşağıdaki tüm örnekleri yukarıdaki küme yapısını kullanarak yapacağız.

in: değer olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir

add: veri ekleme

update: Çoklu veri ekleme

remove yada discard : Eleman silme

Set veri tipinde kullanılan diğer fonksiyonları araştırınız ve uygulayınız.

del: set’i bellekten kaldırır.

clear: küme içindeki tüm elemanları siler.(kümeyi kaldırmaz)

copy: kümenin bir kopyasını oluşturur.

difference: Birinci kümenin ikinci kümeden farkını alır.

difference_upadate: İlk kümeden ikinci kümeyi çıkartarak ilk kümeyi günceller.(ikinci kümede değişiklik olmaz)

intersection: İki kümenin kesişiminden yeni bir küme oluşturur.

intersection_update: ilk kümeyi ikinci kümedeki kesişime göre günceller.(ikinci kümede değişiklik olmaz)

isdisjoint(): İki kümenin boş bir kesişimi varsa True döndürür

issubset(): Başka bir küme bu kümeyi içeriyorsa True döndürür

issuperset(): Bu küme başka bir küme içeriyorsa True döndürür

pop() :İsteğe bağlı bir küme öğesini kaldırır ve döndürür. Küme boşsa KeyError’ı yükseltir.

remove(): Bir elemanı kümeden kaldırır. Öğe üye değilse, bir KeyError oluşturur

simetrik_difference(): İki kümenin simetrik farkını yeni bir küme olarak döndürür

smetric_difference_update(): Bir kümeyi kendisinin ve diğerinin simetrik farkıyla günceller

union(): Yeni bir kümedeki kümelerin birleşimini döndürür

update(): Kümeyi kendisinin ve diğerlerinin birleşimiyle günceller