Python

Python Örnekleri

Python, öğrenmesi kolay, güçlü bir programlama dilidir. Verimli yüksek seviyeli veri yapılarına ve nesne yönelimli programlamaya basit ama etkili bir yaklaşıma sahiptir. Python’un zarif sözdizimi ve dinamik yazımı, yorumlanmış doğasıyla birlikte, onu çoğu platformda birçok alanda komut dosyası oluşturma ve hızlı uygulama geliştirme için ideal bir dil haline getirir.

Python yorumlayıcısı ve kapsamlı standart kitaplık, Python Web sitesinden, https://www.python.org/ tüm büyük platformlar için kaynak veya ikili biçimde ücretsiz olarak mevcuttur ve ücretsiz olarak dağıtılabilir. Aynı site aynı zamanda birçok ücretsiz üçüncü taraf Python modüllerinin, programlarının, araçlarının ve ek belgelerin dağıtımlarını ve işaretlerini içerir.

Python yorumlayıcısı, C veya C ++ ‘da (veya C’den çağrılabilen diğer dillerde) uygulanan yeni işlevler ve veri türleri ile kolayca genişletilebilir. Python, özelleştirilebilir uygulamalar için bir uzantı dili olarak da uygundur.

Bu eğitim, okuyucuya Python dilinin ve sisteminin temel kavramlarını ve özelliklerini gayri resmi olarak tanıtır. Uygulamalı deneyim için kullanışlı bir Python yorumlayıcısına sahip olmak yardımcı olur, ancak tüm örnekler bağımsızdır, bu nedenle eğitim çevrimdışı olarak da okunabilir.

Python Örnekleri

Örnek : Ekrana “Merhaba Dünya” yazdırma

Örnek :Girilen İki Sayıyı Toplama

Çıktı:

Örnek: Kullanıcıdan iki sınav ve bir performans notu girmesini isteyiniz. Girilen 3 notun ortalaması 50 ve daha büyükse “Başarılı”; değilse “Başarısız” çıktıları veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek : Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Kullanıcının girdiği üç açı değerine göre “Bu bir üçgendir.” ya da “Bu bir üçgen değildir.” çıktıları veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek: Bir hava yolu firması en fazla 20 kilogram bagaj hakkı vermektedir. 20 kilogramdan sonraki her kilogram için 10 TL ek ücret almaktadır. Buna göre bagajı 20 kg ya da daha az olan yolculara “Herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.”; 20 kg’den fazla olanlar için de ne kadar ek ücret ödeneceğini hesaplayarak “Fazla bagaj için ….. TL ödemelisiniz.” çıktılarını veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek : haftaici isimli bir liste oluşturarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma elemanları eklensin. If yapısı kullanılarak Cumartesi elemanı listede varsa “Listede bulundu.”; yoksa “Listede bulunamadı.” çıktıları veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek : Sayının NEGATIF, POZİTİF yada SIFIR olduğunu yazdıran python programını yazınız.

Çıktı:

Örnek: Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre girilmesi istensin. Kullanıcı adı “Türkiye”; şifre 1923 ise “Giriş başarılı”; değilse “Kullanıcı adı ya da şifre yanlış” çıktıları veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek : Girilen sayı hem 3 hem de 5’e tam bölünüyorsa “15’e tam bölünür.”; bölünmüyorsa “15’e tam bölünmez.” çıktıları veren kodu yazınız.

Örnek : Bir programın bilgisayara kurulması için i5 işlemci ya da en az 4 GB RAM bellek ve üzerinde kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Şartlar sağlanıyorsa “Kurulum uygun”; sağlanmıyorsa “Kurulum uygun değil” çıktıları veren programı yazınız.

Çıktı:

Örnek : Girilen plaka kodu 06 ise ekrana Ankara; 07 ise Antalya; 08 ise Artvin; bunların dışında girilen tüm değerlerde ise Türkiye çıktısı veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek :Kullanıcı tarafından girilen hava sıcaklığı 5 °C ve altındaysa “Soğuk”; 6-14 °C arasındaysa “Ilık”; 15 °C ve daha fazlaysa “Sıcak” çıktılarını veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek: Kullanıcıdan adını, maaşını ve çalışma yılını girmesini isteyiniz. 0-5 yıl arası çalışanlara %10; 6-10 yıl arası çalışanlara %15; 11 ve daha fazla yıl çalışanlara %25 zam yapılmaktadır. Buna göre “Sayın …………….., zamlı maaşınız …….. TL” çıktısı veren kodu yazınız.

Çıktı:

Basit Python Örnekleri

Python Örnekleri

Python Örnekleri (100+)

About the author

admin