Python

Python Örnekleri (100+ Örnek)

Bu ücretsiz Python’a Giriş ve İleri seviye örneklerde Python öğrenmeye başlayın.  Python eğitim örneklerinin sıralaması basitden daha karmaşığa doğru olacak ve adım adım öğrenmenize yardımcı olacak şekilde planlanmıştır.

Deneyimli bir programcı olsanız da olmasanız da, bu örneklr Python programlama dilini öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

İlginizi Çekebilir: Python Dersleri

Sorular, tartışmalar ve güncellemeler için aşağıdaki yorum alanını kullanarak bize yardımcı olabilirsiniz.

Python örneklerine haydi başlayalım.

Python Örnekleri

Örnek 1: Ekrana “Merhaba Dünya” yazdıran python kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 2: Girilen kullanıcı ismine göre ekrana “Merhaba Kullanıcı” yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 3: Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 4: Klavyeden girilen iki sayıyının ortalamasını bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 5: Klavyeden girilen vize ve final notuna göre vizenin %40 ve finalin %60 ını alan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 6: Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 7: Bir dersin ortalaması girilen öğrencinin o dersten geçip geçmediğini gösteren python kodunu yazınız. (50den büyükse geçti değilse kaldı yazdıran örnek python kodu)

Çıktı:

Örnek 8:  Klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu yazdıran python kod örneğini yapınız.

Çıktı:

Örnek 9:  Klavyeden girilen sayının pozitif mi negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 10:  Klavyeden girilen yaşa göre ehliyet alıp alamayacağını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 11:  1 den 10 a kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 12:  1 den 20 ye kadar olan çift sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 13:  1 den 20 ye kadar olan tek sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 14:  1 den 100 e kadar olan sayılardan aynı anda 3 ve 5 e tam bölünen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 15:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 16:  Klavyeden kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 17:  Klavyeden girilen bir metnin harflerini alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 18:  Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 19:  Klavyeden girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 20:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılardan tek sayıların toplamını ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 21:  Klavyeden maaşı ve zam oranı girilen kişinin zamlı maaşını hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 22:  Klavyeden yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 23:  Klavyeden kısa kenar ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alanını fonksiyon kullanarak hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 24:  Önceden belirlenen bir liste içerisinde bulunan sayılardan kaç tanesinin 5’in katı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 25:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 26:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 27:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 28:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 29:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 30:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 31:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi oluşturan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 32:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi ve Entry (text kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 33:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi ve Listbox (Liste kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 34:  Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 35:  Klavyeden girilen sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 36:  Örnek :Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

1 saate kadar: 5 TL
1-5 saat arası: Saat başı 4 TL
5 saatten fazla: Saat başı 3 TL
Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 37:  Klavyeden girilen bir ifadeyi ekrana 10 defa yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 38:  Klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen bir sayı kadar ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 39:  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıları toplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 40:  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıların ortalamasını hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 41:  Klavyeden başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı girilen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 42:  0 dan 100 e kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 43:  0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 44:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 45:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 46:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 47:  Klavyeden girilen bir metni harflarine ayıran python programını while döngüsü ile yazdıran kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 48:  0 ile 100 arasında 10 tane rastgele tam sayı üreten ve bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünü bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 49:  Kullanıcının klavyeden kilo bilgisi alınarak kilo 50 ve altında ise zayıfsın, 50-80 arası fitsin, 80 ve üstü ise kilo almışsın şeklinde ekranda yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 50:  Kullanıcının klavyeden yaş bilgisi alınıp 18 yaşından küçükse çocuk 18-40 yaş arası ise genç, 40-60 yaş arası ise orta yaşlı 60 yaştan büyükse yaşlı şeklinde ekrana yazdıran programın python kodlarını yazınız.

Çıktı:

Örnek 51:  Klavyeden girilen iki sayının yine klavyeden girilen aritmetik operatör işaretlerine göre (toplama, çıkarma, çarpma bölme) dört işlem yapan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 52:  Klavyeden girilen bir sayının rakamlarının toplamını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 53:  Program çalıştırıldığı anda o anın tarih ve saat bilgilerini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 54:  Şu anki sistemin tarihini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 55:  Klavyeden Fahrenheit cinsinden girilen sıcaklığı Dereceye çeviren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 56:  Klavyeden bir kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini bulan ve ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 57:  Klavyeden girilen saniye değerinin kaç saat kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 58:  Klavyeden boy ve kilo bilgileri girilen kişinin beden kitle endeksini hesaplayan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 59:  Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 60:  Klavyeden girilen not ortalamasına göre kişinin takdir teşekkür normal geçme yada sınıf tekrarı yapması gerektiğini gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 61:  Klavyeden girilen bir sayının 0-10 arasında olup olmadığını kontrol eden python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 62:  Klavyeden girilen şifrenin “bilişim” olup olmadığını kontrol eden ve ona göre yönlendirme yapan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 63:  Klavyeden girilen bölünen ve bölen sayılarına göre bölen sayının sıfır olup olmadığını kontrol eden ve ona göre sonuç yada uyarı veren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 64:  Klavyeden 1 ile 5 arasında bir değer giren ve bu değeri yazı ile yazdıran bu değerlerin dışında bir değer girildiğinde uyarı mesajı veren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 65:  Klavyeden girilen bir sayının 2 ve 3 e veya sadece 2 ye veya sadece 3 e tam bölünüp bölünmediğini yada hiç birine bölünmediğini kontrol eden python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 66:  0 dan 30’a kadar olan sayılardan 2 ve 3 bölünenleri ekranda sıralayan programın python kodlarını yazınız.

Çıktı:

Örnek 67:  Klayeden girilen beş adet sayının toplamını bulan ve bulunan toplamın tek sayımı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 68:  0 ile 50 sayısı arasında 4 e bölünen sayıları listeleyen programın python kodlarını yazınız.

Çıktı:

Örnek 69:  Klavyeden girilen beş tane sayıdan en büyüğünü bulup ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 70:  Klavyeden kullanıcının girdiği ismin kaç harfli olduğunu bulan programın python kodlarını yazınız.

Çıktı:

Örnek 71:  Klavyeden 0 rakamı girilene kadar girilen tüm sayıların kaç tane olduğunu ve bu sayıların toplamını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 72:  Klavyeden 0 rakamı girilene kadar girilen tüm sayıların kaç tane olduğunu ve bu sayıların ortalamasını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Çıktı:

Örnek 73:  Klavyeden girilen taban ve üs değerine göre o sayının üssünü hesaplayan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.