Python MySql Join Kullanımı – Bilişim & Programlama
Python

Python MySql Join Kullanımı

Bir JOIN deyimi kullanarak, aralarında ilgili bir sütuna dayalı olarak iki veya daha fazla tablodaki satırları birleştirebilirsiniz.

Bir ‘users‘ tablonuz ve bir ‘products‘ tablonuz olduğunu düşünün:

Bu iki tablo, kullanıcıların fav alanı ve ürünlerin id alanı kullanılarak birleştirilebilir.

Örnek: Kullanıcıların favori ürününün adını görmek users ve products tablolarını birleştirelim.

Not: INNER JOIN yerine JOIN kullanabilirsiniz. İkisi de size aynı sonucu verecektir.

LEFT JOIN

Yukarıdaki örnekte, Hannah ve Michael sonuçtan hariç tutulmuştur, bunun nedeni INNER JOIN’in yalnızca eşleşmenin olduğu kayıtları göstermesidir.

Favori bir ürünü olmasa bile tüm kullanıcılara göstermek istiyorsanız, LEFT JOIN deyimini kullanın:

Örnek:

RIGHT JOIN

Tüm ürünleri ve onları favori olarak gören kullanıcılar, hiçbir kullanıcı bunları favori olarak görmese bile iade etmek istiyorsanız, RIGHT JOIN ifadesini kullanın:

Not: Favori ürünü olmayan Hannah ve Michael sonuca dahil edilmemiştir.

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.