Python Kullanıcının Girdiği Sayıların Ortalamasını Hesaplama – Bilişim & Programlama
Python

Python Kullanıcının Girdiği Sayıların Ortalamasını Hesaplama

Bu örnek, Python programlama dilinde liste kullanarak girilen sayıların ortalamalarını hesaplar.

Örnekte kullanıcıdan kaç adet sayı girişi yapılacağı bilgisi alınarak, girilen bu sayılar bir list içine for döngüsü kullanılarak aktarılmaktadır.

Daha sonra bu sayıların ortalaması hesaplanarak ekranda gösterilmektedir.

Programın çalışması

  • Kullanıcı önce n değişkeninde depolanan elemanların sayısını girmelidir.
  • i‘nin değeri, 0 ile eleman sayısı arasında değişir ve döngü gövdesi her yürütüldükten sonra artırılır.
  • Daha sonra kullanıcının girdiği eleman elem değişkeninde saklanır.
  • a.append (elem), öğeyi listeye ekler.
  • Şimdi i‘nin değeri 2’ye yükseltilir.
  • Bir sonraki döngü yinelemesi için kullanıcı tarafından girilen yeni değer artık listeye eklenen elem‘de saklanır.
  • Döngü, i’nin değeri n‘ye ulaşana kadar çalışır.
  • sum (a) listedeki tüm öğelerin toplamını verir ve listeyi toplam öğe sayısına bölerek listedeki öğelerin ortalamasını verir.
  • avg(ort. 2), ortalamayı 2 ondalık basamağa kadar yuvarlar.
  • Yuvarlamadan sonra ortalama yazdırılır.

Örneğe ait Python Kodları ve Ekran Çıktısı aşağıdadır.

Python Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.