Python Json Kullanımı – Bilişim & Programlama
Python

Python Json Kullanımı

Bu derste Python ile JSON kullanımını öğreneceğiz. Öncelikli olarak JSON ne demektir açıklayalım.

JSON (JavaScript Object Notation – JavaScript Nesne Notasyonu) insanlar için okunabilir olan bilgi saklama ve alışveriş formatıdır.

JSON, veri depolamak ve değiştirmek için kullanılan bir sözdizimidir.

JSON, JavaScript nesne gösterimi ile yazılmış bir metindir.

Python, JSON verileriyle çalışmak için kullanılabilen json adlı yerleşik bir pakete sahiptir.

Python programlama dilinde JSON modülünü kullanabilmek için aşağıdaki satırı eklememiz gerekir.

Parse JSON – JSON’den Python’a dönüştürme

Bir JSON dizeniz varsa, json.loads () metodunu kullanarak dizeyi ayrıştırabilirsiniz.

Not: Sonuç bir Python sözlüğü  (dictionary ) olacaktır.

Örnek:

Kodlarımızı yazıp çalıştırdığımızda ekran çıktısı olarak “Bursa” görünecektir

.

Python -> JSON Dönüştürme

Şimdide yukarıdaki örneğin tesini yapalım. Yani Python sözlüğü oluşturarak veriyi json biçimine dönüştürelim.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

 

Aşağıdaki türlerdeki Python nesnelerini JSON dizelerine dönüştürebilirsiniz:

  • dict
  • list
  • tuple
  • string
  • int
  • float
  • True
  • False
  • None

Şimdiki örneğimizde yukarıdaki veri türlerinin JSON verisi haline getirilmesi için kullanımı toplu bir halde görelim.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

 

Python’dan JSON’a dönüştürdüğünüzde, Python nesneleri JSON (JavaScript) eşdeğerine dönüştürülür:

Python JSON
dict Object
list Array
tuple Array
str String
int Number
float Number
True true
False false
None null

Örnek:

Ekran Çıktısı:

 

 

Sonucu Biçimlendirme

Yukarıdaki örnek bir JSON dizesi yazdırır, ancak girintiler ve satır kesmeleri olmadan okumak çok kolay değildir.

Json.dumps () metodunun sonucu okumayı kolaylaştırmak için parametreleri vardır:

Örnek:

Girinti sayısını tanımlamak için indent parametresini kullanılır:

 

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 2:

Varsayılan ayırıcıyı değiştirmek için separators parametresini kullanın:

Ekran Çıktısı:

 

Sonucu Sıralama

Sonucun sıralanıp sıralanmayacağını belirtmek için sort_keys parametresini kullanın:

Örnek:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.