Python Global Değişken Nasıl Kullanılır? – Bilişim & Programlama
Python

Python Global Değişken Nasıl Kullanılır?

Global ve yerel terimleri, bir komut dosyası veya program içindeki bir değişkenin erişimine karşılık gelir.

Global bir değişken, herhangi bir yerden erişilebilen bir değişkendir.

Yerel bir değişkene yalnızca çerçevesi içinde erişilebilir. Yerel bir değişkene global olarak erişilemez.

Global değişkenler, bir fonksiyonun dışında tanımlanan ve bildirilen ve herhangi bir yerde kullanılabilen değişkenlerdir.

Bir fonksiyon kapsamında aynı isimde bir değişken tanımlanırsa, global değeri değil, sadece fonksiyon içinde verilen değeri yazdırır.

Verilen kod, yazdir() fonksiyonunun hem içinde hem de dışında global değişkene nasıl erişildiğini göstermek için yeniden yazılmıştır.

Örnek:

Ekran Çıktı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.