Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi alanında sıkça kullanılan açık kaynak kütüphaneler ve özellikleri – Bilişim & Programlama
Makine Öğrenimi

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi alanında sıkça kullanılan açık kaynak kütüphaneler ve özellikleri

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi alanında sıkça kullanılan açık kaynak kütüphanelerini ve özelliklerini maddeler halinde bu yazıda bulacaksınız. Bu maddelere ek olarak sizlerin de beğendiği kütüphaneler varsa aşağıdaki yorum satırı ile bizimle paylaşabilirsiniz.

TensorFlow: Google tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir yapay zeka ve makine öğrenimi kütüphanesidir. Bu kütüphane, derin öğrenme modelleri, ölçeklenebilirlik ve performans gibi özellikleri içerir.

Keras: TensorFlow kütüphanesinin üst katmanı olarak kullanılır ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu kütüphane, derin öğrenme modelleri oluşturmak için kullanılır ve kod yazmak için gerekli olan kompleksliği azaltır.

Scikit-learn: Python dilinde yazılmış bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Bu kütüphane, veri ön işleme, modelleme, performans değerlendirmesi ve görselleştirme gibi işlemleri yapmak için kullanılır.

PyTorch: Facebook tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir yapay zeka ve makine öğrenimi kütüphanesidir. Bu kütüphane, dinamik grafik oluşturma, GPU desteği ve hızlı prototip oluşturma gibi özellikleri içerir.

Pandas: Veri bilimi alanında sıkça kullanılan bir Python kütüphanesidir. Bu kütüphane, veri işleme, temizleme, önişleme ve analiz gibi işlemleri yapmak için kullanılır. Pandas kütüphanesi, veri çerçevelerini ve serileri ele almak için kullanılan DataFrame ve Series sınıflarını içerir.

NumPy: Sayısal işlemler için kullanılan ve veri bilimi ve yapay zeka projelerinde sıkça kullanılan bir Python kütüphanesidir. Bu kütüphane, matematiksel işlemler, ölçekleme, özellik çıkarımı ve veri ön işleme gibi işlemleri yapmak için kullanılır.

Matplotlib: Python dilinde yazılmış bir veri görselleştirme kütüphanesidir. Bu kütüphane, çeşitli grafikler, histogramlar, scatter plotlar, line plotlar gibi görselleştirme türlerini destekler.

Seaborn: Matplotlib kütüphanesinin bir katmanı olarak kullanılır ve veri bilimi ve yapay zeka projelerinde sıkça kullanılan bir görselleştirme kütüphanesidir. Seaborn ile veri analizi ve keşfi için daha kullanışlı grafikler oluşturabilirsiniz.

Nltk (Natural Language Toolkit) : dil bilimi için yaygın olarak kullanılan bir Python kütüphanesidir. Bu kütüphane, metin işleme, dil öğrenimi, dil modelleme ve dil analizi gibi işlemleri yapmak için kullanılır.

Gensim: Doğal dil işleme (NLP) ve metin madenciliği için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Gensim, word embeddings, topic modeling ve benzer metinleri bulma gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

OpenCV: Görüntü işleme ve görüntü analitik için yaygın olarak kullanılan bir Python kütüphanesidir. OpenCV, görüntü filtreleme, ölçeklendirme, rotasyon, nesne takibi, görüntü tanıma ve görüntü oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

LightGBM: Makine öğrenimi algoritmaları için hızlı ve etkili bir gradient boosting kütüphanesidir. LightGBM, veri setleri için hızlı tahmin yapma ve özellik seçimi gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

XGBoost: Makine öğrenimi algoritmaları için popüler bir gradient boosting kütüphanesidir. XGBoost, veri setleri için hızlı ve doğruluk yüksek tahmin yapma, özellik seçimi ve model hiperparametrelerini otomatik olarak ayarlamak için kullanılır.

FastAI: Makine öğrenimi, yapay zeka ve derin öğrenme için kullanılabilecek bir kütüphane. FastAI kütüphanesi, kullanımı kolay ve hızlı modeller eğitmenizi sağlar.

SciPy: Bilim, mühendislik ve matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan bir Python kütüphanesidir. SciPy, optimize edilmiş fonksiyonlar, integral ve diferansiyel denklemler, sinyal işleme, resim işleme ve veri analitik gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Theano: Derin öğrenme ve yapay zeka için kullanılabilecek bir kütüphane. Theano kütüphanesi, GPU kullanarak hızlı ve performanslı modeller eğitmenizi sağlar.

PyMC3: Bayesian Machine Learning için kullanılabilecek bir kütüphane. PyMC3 kütüphanesi, bayesian modellerinin oluşturulmasını ve eğitilmesini kolaylaştırır.

Scikit-image: Görüntü işleme ve analitik için kullanılabilecek bir Python kütüphanesidir. Scikit-image kütüphanesi, görüntü filtreleme, ölçeklendirme, rotasyon, nesne takibi, görüntü tanıma ve görüntü oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

PyStruct: Structured Machine Learning için kullanılabilecek bir Python kütüphanesidir. PyStruct kütüphanesi, yapay zeka projelerinde yapısal veri kullanırken, sınıflandırma, regresyon veya diğer tahmin problemleri için modeller oluşturmak için kullanılabilir.

Hugging Face: Doğal dil işleme (NLP) için kullanılabilecek bir Python kütüphanesidir. Hugging Face kütüphanesi, metin sınıflandırma, metin özetleme, metin çevirisi, metin tamamlama gibi NLP uygulamaları için pre-train modelleri, ve daha birçok özellik sunar.

Bu listede yer alan kütüphaneler, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında yaygın olarak kullanılan ve önemli kütüphanelerdir. Ancak bu konuda yapay zeka ve makine öğrenimi alanında daha birçok kütüphane ve araç mevcut. Bu nedenle, projenizin ihtiyacına en uygun olanı seçerek kullanabilirsiniz.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.