Java Temel Yazım Kuralı ve İlk Program – Bilişim & Programlama
Java

Java Temel Yazım Kuralı ve İlk Program

Bir Java programını düşündüğümüzde, birbirlerinin metotlarını çağırmak suretiyle iletişim kuran nesnelerin bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Şimdi kısaca sınıf, nesne, metot ve örnek değişkenlerin ne anlama geldiğini inceleyelim.

Object (Nesne): Nesnelerin durumları ve davranışları vardır. Örnek: bir insanın adı, yaşı, cinsiyeti gibi durumları ile hareket etme, uyuma, çalışma gibi davranışları vardır.

Class (Sınıf): A sınıfı, türünün nesnesinin desteklediği davranışı / durumu açıklayan bir şablon / plan olarak tanımlanabilir.

Method (Yöntem-Metot) : Bir yöntem temel olarak bir davranıştır. Bir sınıf birçok yöntem içerebilir. Mantıkların yazıldığı, verilerin işlendiği ve tüm eylemlerin yürütüldüğü birimlerdir.

Örnek Değişken : Her nesnenin kendine özgü örnek değişkenleri vardır. Bir nesne durumu, bu örnek değişkenlerine atanan değerler tarafından oluşturulur.

 

İlk Java Programı

Tüm dünyada programlamayı öğrenirken ilk kullanılan programlardan biri merhaba dünya uygulamasıdır. Aşağıdaki java örneğinde ekrana merhaba dünya yazdırılır.

Hadi yukarıdaki kodları bir editör açıp adım adım gerçekleştirelim.

 1. Bir not defteri (notpad) açıp yukarıdaki kodları yazın.
 2. Dosyayı JavaOrnekleri.java olarak kaydedin. (Ben C:\Uygulama olarak belirlediğim bir yol içine kaydettim.)
 3. Komut ekranını açın. (Ben windows kullanıyorum arama paneline CMD yazarak komut istemini açtım)
 4.  JavaOrnekleri.java dosyasının kayıtlı olduğu yola gidin. (Üst klasöre çıkmak için cd ..↵ , klasör içine girmek için cd “klasör adı” ↵ yapınız
 5. javac Javaornekleri.java yazıp uygulamayı derleyin.  Eğer ‘javac’ is not recognized as an internal or external command,
  operable program or batch file. uyarısı alırsanız. PATH yoluna derleyicinin yolu belirtilmemiştir. Derleyici yolunu belirtmek için daha önce yazdığımız Java indir ve yükle yazısına bakabilirsiniz.
 6.  Derleme işlemi başarılı bir şekilde olduysa aynı klasörde javaornekleri.class adında bir dosya oluşturulacaktır. Bu dosyayı çalıştırmak için yine Komut ekranında java JavaOrnekleri (Sınıf adı ile aynı şekilde yazın Büyük Küçük duyarlı olacak)yazıyoruz.
  Ekran Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Java Temel Yazım Kuralı

Java programı yazarken aşağıdaki maddeleri aklınızda bulundurmayı unutmayın. Aşağıdaki kuralların bazıları zorunlu bazıları da programlamayı kolaylaştırıcı avantajlar sunar.

 • Büyük Küçük Harf Duyarlılığı (Case Sensitivity) : Java bütün C tabanlı dillerde olduğu gibi büyük/küçük harf duyarlıdır.  degisken ile Degisken aynı anlamda değildir.
 • Sınıf Adı (Class Adı) : Her sınıf adının ilk Harfi büyük harfle başlamalıdır. Eğer birden fazla kelimede oluşan sınıf adı oluşturulacaksa her kelimenin ilk harfi büyük yapılmalıdır.  Örnek JavaOrnekleri
 • Method İsimleri (Yöntem İsimleri) : her metod küçük harfle yazılır. Eğer birden fazla kelimeden oluşan bir metod adı yazılacaksa ikinciden ve sonrasındaki kelimelerin ilk harfleri büyük yapılır. Örnek: ilkMetodAdi
 • Program Dosya Adı : Program dosya adı ile sınıf adı tam olarak aynı isimde olmalıdır. Farklı olması durumunda derleme  yapıldıktan sonra üretilen dosya class adı ile aynı olacaktır. Örnek: MerhabaDunya olarak yazılmış bir sınıfın dosya adı MerhabaDunya.java olarak yapılması gerekir.
 • public static void main(String args[]) : Her java programı bir main metodu içinden çalıştırılır. (Dikkat her sınıfta olması anlamına gelmiyor)

 

Java Tanımlayıcılar

Sınıflar, değişkenler ve metotlar için kullanılan isimlere tanımlayıcı denir.  Aşağıdaki kurallar java programlama dilinde bir tanımlayıcı kullanırken uyulması gereken kuralları içermektedir.

 • Bütün tanımlayıcılar A-Z yada a-z sembolleri ile başlar. Ayrıca $(dolar), _(alt tire) sembolleri de ilk karakter olarak kullanılabilir.
 • İlk karakterden sonraki karakterde her hangi karakter tanımlayıcı olarak kullanılabilir.
 • Dile özgü anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılmaz.(Örnek: new anahtar kelimesi tanımlayıcı olarak kullanılamaz)
 • Tanımayıcılar büyük/küçük harf duyarlıdır.

Doğru bir tanımlayıcı örneği $ucret, _yas

Yanlış bir tanımlayıcı örneği 10sinif, -yas

Java Niteleyiciler

Java dilinde her tanımlayıcının bir de niteleyicisi vardır. Bunlar tanımlayıcıya ulaşım ve davranış katar. Javada niteleyiciler iki gruba ayrılır. Erişim Niteleyicileri, Erişimsiz Niteleyiciler

Erişim Niteleyicileri : default, public , protected, private

Erişimsiz Niteleyiciler : final, abstract, strictfp

Java Değişkenler

Javada aşağıdaki tiplerde değişkenler mevcuttur.

 • Yerel Değişkenler
 • Class Değişkenleri (static değişkenler)
 • Örnek değişkenler (static olmayan değişkenler)

Java Diziler

Diziler aynı tipte verilerin saklayan bir değişkendir. Ancak bir dizi bir yığın nesnesidir. Java ile dizi tanımlama yazısına bakmak için javada diziler yazısını okuyabilirsiniz.

Java Enum Tanımlama

Enumlar Java’ya 5.0 verisyonunda dahil edildi. Enum bir değişkenin önceden tanımlanmış bir kaç değeri alabilecek şekilde yapılan kısıtlamadır. Numaralandırılmış bir listedeki değerler enum olarak adlandırılır.

Enumlar kodlamayı hem okunabilirlik hem de programlama açısından kolaylaştırmaktadır.

Örneğin, Haftanın günleri sabit değerlerdir. Bu günleri bir enum ile göstermek mümkündür. Aşağıdaki örnek haftanın günlerini göstermek için oluşturulmuştur.

 

Java’da Tanımlı Anahtar Kelimeler

Aşağıdaki liste Javada kullanılan kelimeleri göstermektedir. Bu kelimeler kullanıcı taraflı tanımlamalarda kullanılamazlar.

abstract assert boolean break
byte case catch char
class const continue default
do double else enum
extends final finally float
for goto if implements
import instanceof int interface
long native new package
private protected public return
short static strictfp super
switch synchronized this throw
throws transient try void
volatile while

 

Java’da Yorumlar

Java programlama dilinde tek ve çok satırlı yorum yapmak mümkündür. Java’da yorum tüm C /C++ dillerinde olduğu gibi // yada /* yorum */ şeklinde yapılır.

 

 

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.