Java Metot Kullanımı – Bilişim & Programlama
Java

Java Metot Kullanımı

Java metotları, bir işlemi gerçekleştirmek için birlikte gruplandırılmış bir ifadeler koleksiyonudur. Örneğin, System.out.println() yöntemini çağırdığınızda, sistem konsolda bir mesaj görüntülemek için aslında birkaç ifadeyi yürütür.

Şimdi, dönüş değerleri olan veya olmayan kendi metotlarınızı nasıl oluşturacağınızı, parametreli veya parametresiz bir metodu nasıl çağıracağınızı ve program tasarımında metot soyutlamayı nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz.

Metot Oluşturma

Bir metodun sözdizimini açıklamak için aşağıdaki örneği inceleyin.

Yukarıdaki kullanılan metot bölümlerini açıklayalım.

public static : Erişim belirleyici.

int : Geri dönüş tipi.

methodName : Metot ismi.

int a, int b : Parametreler.

Örnek: Örneğimizde s1 ve s2 isimli iki parametre alan ve küçük değeri geri döndüren minDeger isimli bir metot oluşturalım.

Metot Çağırma

Şimdi de oluşturulan metotları programda nasıl çağıracağımızı öğrenelim.

Yukarıda oluşturduğumuz metot bizden iki adet int türü parametre istiyor. Bu parametreleri aldıktan sonra geriye yine int türünde bir sayı gönderiyor. (Küçük olan)

Metodumuzu çağırmak için ismini yazmak gerekiyor. Yukarıdaki kodları açıklayalım:

İlk olarak iki adet sayı a ve b değişkenlerine alınıyor. Bunu kullanıcıdan alabilirsiniz.

Daha sonra bu iki sayı minDeger isimli metoda gönderiliyor. Bu metot geriye int türü bir değer gönderecektir. (Geri dönüş tipi int olarak ayarlandı.)

Daha sonra c değişkenine bu dönen değeri alıp ekranda gösteriyoruz.

Kodların tamamı:

Ekran Çıktısı:

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.