Java Diziler – Bilişim & Programlama
Java

Java Diziler

Java Dizi Nedir?

Bir dizi, tüm elemanların aynı veri tipinde olan çok yaygın bir veri yapısı türüdür. Diziler tanımlandıklarında boyutları girilir ve daha fazla öğeyi barındırmak için artamaz. Dizinin ilk öğesi sıfır index numarası ile başlar.  Sırayla artarak gider.

 

Dizi tanımlamayı 3 adımlık bir sürece ayırabiliriz.

Adım 1) Dizi Bildirimi

Adım 2) Dizi oluşturma

Adım 3) Diziye değer aktarma

 

Adım 1 )  Dizi Bildirimi

yada

Örnek:

 

Adım 2) Dizi Oluşturma

Örnek:

 

Bildirim ve tanımlama aynı anda kullanılabilir.

 

Adım 3) Değer Aktarma

 

Tanımlama ve değer aktarımı aynı anda kullanılabilir.

Bu işlem için Dizi bildiriminden sonra aktarmak istediğimiz değerleri {deger1,deger2,.. } olarak ekleyebiliriz.

 

Java İlk Dizi Programı

 

Java Diziler: Referansa tipli değerlerdir.

Diziler referanslar üzerinden işlem yaparlar. Dizi ismi üzerinde işlem yapılırsa pointer orjinal konumdaki değeri değiştirecek ve dizinin referensındaki değer de değişmiş olacaktır.

 

Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu diziler aslında diziler dizisidir.

Çok boyutlu bir dizi değişkeni bildirmek için, her ek dizini başka bir köşeli parantez seti kullanarak belirtin.

Çok boyutlu bir dizi için bellek ayırdığınızda, yalnızca ilk (en soldaki) boyut için belleği belirtmeniz gerekir.

Kalan boyutları ayrı olarak ayırabilirsiniz.

Java’da, çok boyutlu bir dizideki her dizinin dizi uzunluğu sizin kontrolünüz altındadır.

Örnek:

 

 

 

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.