Bilişim Sınav Soruları Genel

Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı

1. Bağlı bulunan ağ veri tabanı yazılımı üzerinde bulunan tüm nesnelerin görüntülendiği pencere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Object Explorer           
B) Template Explorer
C) Objectx Explorer Details
D) Properties

2. Veri tabanı üzerinde tüm yapılandırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirme rolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) db_owner                                   

B) db_accessadmin
C) db_securityadmin
D) db_datareader

3. Bir tabloda değişiklik yapılan verinin ilişkili olduğu diğer tablo veya tablolarda da aynı işlemin yapılması işlemine ne denir?

A) Veri Tutarlılığı
B) Veri Bütünlüğü
C) Veri Güvenliği
D) Veri Bağımsızlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi bir VTYS değildir?

A) MySQL
B) MSSQL
C) XML       
D) Oracle

5. Farklı senaryolara göre ağ veri tabanı yazılımı kurulumu ile ilgili seçeneklerin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planning
B) Tools
C) Installation    
D) Resources

6. Ağ veri tabanı yazılımı içerisinde gelen ve bazı işlemleri basit bir şekilde yapmamızı sağlayan sorgu şablonlarının bulunduğu pencere hangisidir?

A) Template Utility
B) Object Explorer
C) Object Explorer Details
D) Template Explorer

7. Sütuna veri girişini zorlamak için sütunun hangi özelliği kullanılır?

A) Column Name
B) Data Type
C) Allow Nulls                   
D) Enabled

8. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık sayısal veri tiplerindendir?

A) bit
B) int
C) decimal
D) float

9. Dünya ülkeleri arasındaki saat farkını da tutabilen tarih ve zaman veri tipi hangisidir?

A) datetimeoffset            
B) time
C) date
D) datetime2

10. A tablosundaki bir kaydın B tablosundan birden fazla kayda karşılık geldiği ilişiki türü hangisidir?

A) Bire Bir
B) Bire Çok          
C) Çoğa Çok
D) Hiçbiri

11. Yedeği alınmış bir veri tabanını geri yükleme işlemine ne ad verilir?

A) Restore          
B) Backup
C) Recovery
D) Generate

12. Veritabanının sunucuyla ilişiğini kesme işlemine ne ad verilir?

A) Detach           
B) Attach
C) Backup
D) Restore

13. Bir kayıt silindiğinde ağ veritabanı yazılımı tarafından otomatik oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) deleted          
B) inserted
C) delete
D) edited

14. Veritabanı yedeği almak için hangi yol izlenmelidir?

A) Tasks>Back Up             
B) Tasks>Restore
C) Tasks>Script
D) Tasks>Database

15. Yedek alma işleminden sonra Sql sorgusu oluşturulmasını istiyorsak hangi yok izlenmelidir?

A) Script>Script Action to Job
B) Script>Script Action to Clipboard
C) Script>Script Action to File
D) Script>Script Action to New Query Window

16. Bir tabloda ekleme işlemi yapıldığında diğer bir tablonun etkilenmesi istendiği durumlarda kullanılan tetikleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) DELETE TRIGGER
B) UPDATE TRIGGER
C) INSERT TRIGGER          
D) ALTER TRIGGER

17. Önceden tanımlanmış bir tetikleyiciyi silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) DROP TRIGGER            
B) DELETE TRIGGER
C) ALTER TRIGGER
D) SIL TRIGGER

18. Sorgu penceresine yazdığımız SQL kod bloğunu çalıştırmak için hangi komut butonu kullanılmalıdır?

A) Execute
B) Debug
C) Parse
D) Build

19. Daha çok evet-hayır, doğru-yanlış gibi verileri tutmak için hangi veri türü kullanılmalıdır?

A) Evet/Hayır
B) Boolean
C) Bit                   
D) Int

20. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Day()
B) SELECT Now()  
C) SELECT Tarih()
D) SELECT Zaman()

21. ( Y ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

22. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

23. ( D ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

24. ( Y ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

25. ( D ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.