Genel

Ms Word Test Soruları

1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010

b-) Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010

c-) Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010

d-) Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010

2) Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanın klavye kısa yol tuşları hangi seçenekte doğruolarak verilmiştir?

a-) CTRL + C – CTRL + V

b-) CTRL + X – CTRL + V

c-) CTRL + C – CTRL + X

d-) CTRL + X – CTRL + C

3) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerdenhangisidir?

a-) Baskı Ön izleme

b-) Sayfa Yapısı

c-) Sayfa Düzeni Görünümü

d-) Hiçbiri

4) Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

b-) Sayfa düzeni – Yönlendirme

c-) Sayfa düzeni–Boyut

d-) Sayfa düzeni–Sütunlar

5) Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?

a-) Sayfa düzeni– Sütunlar

b-) Sayfa düzeni– Boyut

c-) Sayfa düzeni– Yönlendirme

d-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

6) Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerdenhangisidir?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden

b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden

c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden

d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8) Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranıkaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?

a-) Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni

b-) Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat

c-) Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni

d-) Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9) Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi

b-) Ekle– Bağlantılar

c-) Ekle– Metin

d-) Ekle– Simgeler

10) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi

b-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi

c-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası

d-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

11) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Giriş – Pano

b-) Giriş – Yazıtipi

c-) Giriş – Paragraf

d-) Giriş – Stiller

12) H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?

a-) Giriş – Pano

b-) Giriş – Yazıtipi

c-) Giriş – Paragraf

d-) Giriiş– Stiller

13) Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a-) Konum

b-) Hizala

c-) Metni kaydır

d-) Döndür

14) Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?

a-) Sayfa düzeni –Kenar boşlukları

b-) Sayfa düzeni –Yönlendirme

c-) Sayfa düzeni –Boyut

d-) Sayfa düzeni –Sütunlar

15) Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisideğildir?

a-) Dosya menü sekmesi

b-) Düzen menü sekmesi

c-) Ekle menü sekmesi

d-) Veri menü sekmesi

16) Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-)Yeni

b-) 

c-)Kaydet

d-) Tablo ekle

17) Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yolizlenmelidir?

a-) Metin Yönü

b-) Hücre kenar boşlukları

c-) Otomatik sığdır

d-) Sırala

18) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerdenhangisidir?

a-) Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi

b-) Gözden geçir –Araştır

c-) Gözden geçir – Eş anlamlılar

d-) Gözden geçir – Sözcük sayımı

19) Word belgesinde dipnot nerden eklenir?

a-) Başvurular – Dipnot Ekle

b-) Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle

c-) Metin Ekle– Dipnot Ekle

d-) Görünüm– Dipnot Ekle

20) Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir

b-) Hücreleri böl

c-) Tabloyu böl

d-) Otomatik sığdır

21) Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir

b-) Hücreleri böl

c-) Tabloyu böl

d-) Otomatik sığdır

22) Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayankomut hangisidir?

a-) Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile

b-) Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile

c-) Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile

d-) Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23) Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a-) İmleci belgenin başına getirir.

b-) İmleci belgenin sonuna getirir.

c-) İmleci paragraf başına getirir.

d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

24) Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir.

b-) İmleci belgenin sonuna getirir.

c-) İmleci paragraf başına getirir.

d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

25) Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?

a-) Gözden Geçir

b-) Görünüm

c-) Sayfa Düzeni

d-) Baskı Önizleme

26) Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir

b-) Numara biçimi tanımlanabilir

c-) Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.

d-) Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27) Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Satır sayısı arttırılabilir.

b-) Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir

c-) Tablo içine resim eklenebilir

d-) Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a-) Belgenin kenar boşlukları

b-) Kâğıt boyutu

c-) Sayfa Rengi

d-) Belge yönlendirme ayarları

29) Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a-) Giriş – yazı tipini daralt

b-) Giriş – Büyük küçük harf değiştir

c-) Giriş – metin efektleri

d-) Giriş – metin vurgu rengi

30) Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Köprü

b-) Ekle – Yer işareti

c-) Ekle –Çapraz başvuru

d-) Ekle – Üstbilgi

31) CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Geri alınan işlemi yineler

b-) Yapılan işlemi geri alır

c-) En son yapılan işlemi siler

d-) En son yapılan işlemleri saklar

32) Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?

a-) Ekle –İmza satırı

b-) Ekle –Nesne

c-) Ekle –Nesne – Dosyadan metin

d-) Ekle –Nesne – Nesne

33) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?

a-) Ondalık sekme

b-) Sol sekme

c-) Yukarı sekme

d-) Orta sekme

34) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı – Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dipnot ekler

b-) Sütunlara böler

c-) Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar

d-) İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35) Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?

a-) Metni tabloya dönüştürebiliriz

b-) Tabloyu metne dönüştürebiliriz

c-) Tabloya sayfa numarası verilebilir

d-) Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz

36) Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

a-) Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir

b-) Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz

c-) Tablonun tamamı seçilemez

d-) Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37) Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir

b-) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir

c-) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir

d-) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38) Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı

b-) Sayfa düzeni – Kenar boşlukları

c-) Sayfa düzeni – Sütunlar

d-) Sayfa düzeni – Heceleme

39) Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

a-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler

b-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar Kaydetme Seçenekleri

c-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri

d-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

a-) Sayfa Düzeni

b-) Gözden

c-) Ekle

d-) Görünüm

41) Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindeki böl seçeneği ne işe yarar?

a-) Belgeyi iki parça halinde gösterir.

b-) Tablodaki seçili hücreleri böler.

c-) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.

d-) Belgeyi sütunlara ayırır.

42) Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a-) Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler

b-) Dosya – Aç – Word Şablonu

c-) Dosya – Yeni – Şablon

d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43) Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a-) Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri

b-) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri

c-) Dosya – Farklı Kaydet – Araçlar – Genel seçenekler

d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Parolalı olarak Kaydet

44) Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx

b-) .bmpx

c-) .docx

d-) .dotx

45) Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx

b-) .bmpx

c-) .docx

d-) .dotx

46) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak

b-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak c-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak

d-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer

b-) Paragrafı seçer

c-) Satırı seçer

d-) Kursörü metnin sonuna götürür

48) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer

b-) Paragrafı seçer

c-) Satırı seçer

d-) Kursörü metnin sonuna götürür

49) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir

b-) Yeni sütun başına geçer

c-) Paragraf başı yapar

d-) Yeni sayfa başına geçer

50) Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir

b-) Yeni sütun başına geçer

c-) Yeni paragraf başına geçer

d-) Yeni sayfa başına geçer

51) Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a-) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir

b-) Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden Kes – Yapıştır

c-) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır

d-) Düzen – Git – Yapıştır

52) Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) Word programı kapanır

b-) Açık olan belge kapanır

c-) Standart araç çubuğu kapanır

d-) Bilgisayarı kapatmaya yarar

53) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir

b-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır

c-) Shift ve yön tuşları ile

d-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

a-) Ctrl + Z

b-) Ctrl + C

c-) Ctrl + X

d-) Ctrl + V

55) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?

a-) CTRL + Z

b-) CTRL + C

c-) CTRL + X

d-) CTRL + V

56) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasılyapıştırılır?

a-) CTRL + Z

b-) CTRL + C

c-) CTRL + X

d-) CTRL + V

57) Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

a-) Ekle – Üstbilgi Altbilgi

b-) Ekle – Bağlantılar

c-) Ekle – Metin

d-) Ekle – Sayfalar

58) Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?

a-) Giriş Sekmesi – Yazı tipi düğmesi

b-) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği

c-) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği

d-) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

59) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Dosya – Farklı kaydet

b-) Dosya – Ad değiştir

c-) Düzen – Yeni Adla kaydet

d-) Dosya – Kaydet

60) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

a-) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır

b-) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.

c-) Kelime Fare ile çift tıklanır

d-) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

61) Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır?

a-) Ekle – Resim

b-) Ekle – Küçük Resim

c-) Ekle – Şekiller

d-) Ekle – Smart art

62) Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Görünüm – Yakınlaştır

b-) Görünüm – Sayfa genişliği

c-) Görünüm – Kılavuz çizgileri

d-) Görünüm – Bir sayfa

63) Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir?

a-) Ekle – Metin

b-) Ekle – Bağlantılar

c-) Ekle – Çizimler

d-) Ekle – Simge

64) Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları

b-) Paragraflar arası boşluk ayarları

c-) Hizalama ayarları

d-) Yazı tipi rengi ayarları

65) Giriş menü sekmesi – Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

a-) Yazı tipini değiştirmek

b-) Yer işareti koymak

c-) Yazı tipi boyutunu değiştirmek

d-) Altı çizili yapmak

66) Giriş – Paragraf – Sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Belli noktalara sekme durakları koymak

b-) Belirtilen sekmeleri silmek

c-) Sayfa numarası vermek

d-) Sekmelerin hizalarını değiştirmek

67) Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-)Belgeye baskı önizleme yapmak

b-)Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

c-)Belgeye koruma parolası vermek

d-)Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

68) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

a-) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır

b-) Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır

c-) Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur

d-) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

69) Giriş sekmesinde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

a-) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur

b-) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer

c-) Toplam sözcük sayısını verir

d-) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar

70) Microsoft Word 2007 programında kağıt  boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı

b-) Giriş – Sayfa yapısı

c-) Görünüm – Sayfa yapısı

d-) Giriş – Yazı tipi

71) Microsoft Word programında CTRL+F tuşunun görevi nedir?

a-) 

b-) Bul

c-) Git

d-) Değiştir

72) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

a-) Geri Al

b-) Yeniden Yazılan

c-) Yeni

d-) Kaydet

73) Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Dosya – Kaydet

b-) Dosya – Aç

c-) Dosya – Yeni

d-) Dosya – Baskı Ön izleme

74) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ctrl+S

b-) Ctrl+V

c-) Shift + A

d-) Ctrl+A

75) Word programında klavye ile yazı seçme işlemi (Bloklama) hangi tuşlarla yapılır?

a-) CaspLock + Yön Tuşları

b-) Shift + Yön Tuşları

c-) Alt + Yön Tuşları

d-) Alt Gr + Yön Tuşları

76) Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ekle –Git

b-) Ekle –Bul

c-) Giriş –Git

d-) Giriş –Bul

77) Microsoft Word programında bir sayfayı farklı bir adla farklı bir ortama kaydetmek için

a-) Alt + S

b-) CTRL + S

c-) Dosya – Kaydet

d-) Dosya – Farklı Kaydet

78) Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takipedilmelidir?

a-) Giriş – Görünümler

b-) Görünüm – Belge görünümleri

c-) Görünüm – Sayfa Yapısı

d-) Sayfa Düzeni – Belge görünümleri

79) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

a-) Giriş –Değiştir

b-) Ekle – Değiştir

c-) Görünüm – Değiştir

d-) Sayfa Düzeni – Değiştir

80) Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

a-) Cetvel ayarları

b-) Sekmeler

c-) Yazı Tipi

d-) Sayfa Yapısı ayarları

81) Belgemize 3 Boyutlu metin eklemek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi uygulanır?

a-) Giriş –Word Art

b-) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme

c-) Ekle –Word Art

d-) Ekle – 3 Boyut

82) Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz?

a-) Gözden Geçir – Sütunlar

b-) Sayfa Düzeni– Sütunlar

c-) Görünüm– Sütunlar

d-) Ekle – Sütunlar

83) Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır?

a-) Sayfa Düzeni– Yazdır

b-) Ekle- Yazdır

c-) Dosya – Yazdır

d-) Dosya – Baskı önizleme

84) Belgeye üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?

a-) Giriş – Üst bilgi ve alt bilgi

b-) Görünüm – Üstbilgi ve alt bilgi

c-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi

d-) Sayfa Düzeni – Üstbilgi ve alt bilgi

85) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

a-) CTRL+X – CTRL+ C – CTRL+V

b-) CTRL+Y – CTRL+ O – CTRL+S

c-) CTRL+L – CTRL+ R – CTRL+G

d-) CTRL+F – CTRL+ H –F5

86) Microsoft Word 2010 programında, Giriş menü sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Yazı büyüklüğünü değiştirme

b-) Yazı rengini değiştirme

c-) Hizalama işlemleri

d-) Resim ekleme işlemi

87) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerdenhangisidir?

a-) Baskı Ön izleme

b-) Sayfa Yapısı

c-) Sayfa Düzeni Görünümü

d-) Hiçbiri

88) Sayfanın yakınlaştırma oranını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Giriş– Sayfa Yapısı – Yakınlaştır

b-) Görünüm – Yakınlaştır

c-) Ekle – Yakınlaştır

d-) Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

89) Metne numaralandırma veya madde işareti eklemek için hangi seçenek kullanılır?

a-) Sayfa Düzeni Sekmesi

b-) Giriş Sekmesi

c-) Başvurular Sekmesi

d-) Görünüm Sekmesi

90) Belgemize kenarlık eklemek veya sayfa rengi ayarı vermek için kullandığımız gereken menüaşağıdakilerden hangisidir?

a-) Giriş

b-) Sayfa Düzeni

c-) Görünüm

d-) Gözden Geçir

91) Aşağıdaki menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2010menü sekmelerinden birisi değildir?

a-) Giriş

b-) Başvurular

c-) Araçlar

d-) Gözden geçir

92) Microsoft Word’de Dosya menü sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-) Yeni

b-) 

c-) Kaydet

d-) Tablo ekle

93) Ctrl+Hometuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir

b-) İmleci belgenin sonuna getirir

c-) İmleci paragraf başına getirir

d-) İmleci paragraf sonuna getirir

94) Ctrl + Endtuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir

b-) İmleci belgenin sonuna getirir

c-) İmleci paragraf başına getirir

d-) İmleci paragraf sonuna getirir

95) Microsoft Wordde tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak

b-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak

c-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak

d-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

96) Microsoft Word’de Yeni belge açmak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır?

a-) CTRL+S

b-) CTRL+N

c-) CTRL+X

d-) CTRL+Z

97) Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralandırma aşamasında sayfa numarasını hizalama seçeneklerinden biri değildir?

a-) Sağda

b-) Ortada

c-) Solda

d-) Yanda

98) Word de oluşturulan bir belgeyi klavyeden kısa yol tuşları ile kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerdenhangisi kullanılır?

a-) CTRL+A

b-) CTRL+S

c-) CTRL+X

d-) CTRL+Z

99) Microsoft Office Word belgesinde belgenin üstüne ve altına yazılan bir bilginin tüm sayfalarda tekraretmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

a-) Ekle– Üstbilgi / Altbilgi

b-) Görünüm– Üstbilgi – Altbilgi

c-) Giriş– Üstbilgi – Altbilgi

d-) Sayfa Düzeni– Üstbilgi – Altbilgi

100) Word’deki bir belgeyi yazıcıya gönderen kısa yol tuşu hangisidir?

a-) CTRL+P

b-) CTRL+S

c-) ALT+P

d-) ALT+S

101) Word’de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır?

a-) Köprü

b-) Biçim boyacısı

c-) Yazı Denetimi

d-) Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

102) Aşağıdakilerden hangisi Word de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?

a-) Sayı

b-) Harf

c-) Roma Rakamı

d-) Simge

103) Belge içerisindeki bir metni otomatik olarak başka bir metin ile değiştirmek için aşağıdakiseçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Giriş–Değiştir

b-) Görünüm– Değiştir

c-) Ekle – Değiştir

d-) Başvurular– Değiştir

104) Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar?

a-) 3,6,9

b-) Tüm belge

c-) 3,4,5,6,8,9

d-) 3,6,8,9

105) Microsoft word 2010 dosyalarının uzantısı hangisidir?

a-) pdf

b-) doc

c-) xlsx

d-) docx

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.