Genel

BTT Dersi Test Soru ve Cevapları 100 Adet

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Test Soruları ve Cevapları.

Cevaplar sayfanın altındadır.

1-Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A) Memory Card
B) Hard disk
C) Rom
D) Ram

 

2-Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
B) Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
D) Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

 

3-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
A) Klavye
B) Ekran
C) Mouse
D) Daktilo

4- …………Temel Giriş – Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) HDD
B) CPU
C) Ram
D) Kasa

 

5- Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?
A) Com1
B) Com2
C) USB
D) LPT2

 

6- İşaretleme yolu ile verileri girmek hangi üniteyle gerçekleşir?
A) Klavye
B) Mouse
C) Bilgisayar
D) Mikrofon

 

7- Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı birimidir?
A) Flash Bellek
B) ROM Bellek
C) Ekran Kartı
D) Ekran

 

8- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez?
A) İşlemci
B) Yüklü programlar
C) Mouse
D) Ram

 

9- Elektrikler kesildiği zaman üzerindeki bilgiler silinen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) RAM Bellek
B) ROM Bellek
C) FLASH Bellek
D) YAN Bellek

 

10- Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?
A) Sabit disk
B) Flopy disk
C) Ram
D) Cd-Rom

 

11- Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir?
A) Mürekkep Püskürtmeli
B) Nokta (İğne) vuruşlu
C) Lazer
D) Tarayıcı

 

12- Aşağıdakilerden hangisi bellek ölçü birimidir?
A) Pixel
B) MB
C) Rpm
D) Dpi

13- Bilgisayardaki görüntüleri ………… oluşturur ve monitöre gönde¬rir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ses Kartı
B) HDD
C) CPU
D) Ekran Kartı

 

14- Kullanıcıya ait bilgiler kalıcı olarak …………………. de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ram Bellek
B) HDD
C) Rom Bellek
D) CPU

 

15- Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime verilen ad hangisidir?
A) Ram
B) Harddisk
C) Kasa
D) Anakart

 

16- Bilgisayar bellek birimlerinden 1 byte, kaç bit’ ten oluşur?
A) 3
B) 6
C) 8
D) 10

 

17- Donanım ünitesi olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunma zorunluluğu vardır?
A) CD-Rom
B) Fax Modem
C) Flash Disk
D) Anakart

 

18- Kâğıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak için kullanılan cihaza ne ad verilir?
A) Scanner(Tarayıcı)
B) Plotter(Çizici)
C) Printer(Yazıcı)
D) Monitör(Ekran)

 

19- Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
A) Fare(Mouse)
B) Scanner(Tarayıcı)
C) CD-ROM
D) Plotter(Çizici)

 

20- İç bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?
A) Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Sadece Rom olarak bir tanedir.
C) Sadece Ram olarak bir tanedir.
D) Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

 

21- Klavyedeki tuşların üzerindeki 3.karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
A) Shift
B) Altgr(Sağ Alt)
C) Ctrl
D) Caps Lock

 

22- Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?
A) Hardware (Donanım)
B) CPU (MİB).
C) Input Unit ( Giriş birimi)
D) Software (Yazılım)

 

23- Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili
B) Veri tabanı programı
C) İşletim Sistemi
D) Kelime işlemci

 

24- Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
A) Ram
B) Modem
C) Yan bellek
D) Rom

 

25- Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A) Ekran
B) CD) ROM
C) Yazıcı
D) Plotter (Çizici)

 

26- Aşağıdakilerden hangi tuş Cursorü (İmleci) satır başına getirir?
A) İnsert
B) Delete
C) End
D) Home

 

27- 1024 BYTE aşağıdakilerden hangisi eşit değildir?
A) 1024 Karakter
B) 1024 Bit
C) 1 Kilobyte
D) 8192 Bit

 

28- Tüm bilgilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı hesaplama ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü ortamdır. ………… Kendi ürettiği emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) HDD
B) CPU
C) Ram
D) Kasa

 

29- Bilgisayarın kapatma (power) düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?
A) Makinenin üzerindeki RESET tuşu
B) Klavyenin üzerindeki ENTER
C) Makinenin üzerindeki TURBO tuşu
D) ESC tuşu

 

30- Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?
A) Sabit disk
B) Disket
C) Printer
D) Flashdisk

 

31- Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?
A) İşlem hacmi
B) Yorum yeteneği
C) Düşünme gücü
D) Mantık yürütme

 

32- Kullanıcının müdahale edemediği, bellek türü hangisidir?
A) Rom
B) Ram
C) Sd Ram
D) Hiçbiri

 

33- Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
A) 1 KB
B) 1 Mhz
C) 1 Byte
D) 1 Dpi

 

34- Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?
A) Barkod
B) Modem
C) Plotter
D) Scanner

 

35- Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eprom
B) Prom
C) Rom
D) Ram

 

36- Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?
A) Com1
B) Con
C) Usb
D) Fdd

 

37- “Ekran üzerindeki komut düğmelerini tıklayıp aktif hale getirmek, seçmek ve taşımak ……………. nin görevidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Klavye
B) Mouse
C) Bilgisayar
D) Mikrofon

 

38- Bilgiler kalıcı olarak ……………..de saklanır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ram Bellek
B) HDD
C) Rom Bellek
D) CPU

 

39- Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir?
A) Backspace
B) Delete
C) Ara Tuşu
D) End

 

40- Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A) TV kartı
B) Ekran kartı
C) Ana kart
D) Ram

 

41- Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
A) Harddisk
B) Memory Card
C) Cd
D) Ram

 

42- Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
A) Ekran kartı
B) Mainbord
C) Harddisk
D) Ağ kartı

 

43- Klavyedeki ( $ , # , \ vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
A) Alt Gr
B) Tab (Sekme)
C) Ctrl
D) Shift

 

44- Bilgisayardaki görüntüleri ………… Oluşturur ve monitöre gönderir. Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Ses Kartı
B) HDD
C) CPU
D) Ekran Kartı

 

45- Num Lock tuşunun görevi nedir?
A) Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler
B) Yön tuşlarının genel adıdır
C) Sayısal tuş¬ları kilitler ve açar
D) Sekme tuşudur

 

46- Ram ve rom terimleri neyi ifade etmektedir?
A) İşlemci
B) İç Bellek türleri
C) Yazılım
D) Hard Disk

 

47- Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
A) Alt Gr
B) Tab (Sekme)
C) Ctrl
D) Shift

 

48- Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm hangisidir?
A) Harddisk
B) Flash Bellek
C) Cpu
D) Rom

 

49- Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
A) Character
B) Column
C) Pixel
D) Line

 

50- Aşağıdakilerden hangisi bir çıktı ünitesidir (çıkış birimidir)?
A) Klavye
B) Mouse
C) Barkod Okuyucu
D) Hoparlör

 

51- Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?
A) Sabit Disk
B) Plotter
C) Modem
D) Scanner

 

52- Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?
A) Ram
B) Prom
C) Eprom
D) Rom

 

53- Bilgisayardaki kartların birbirleri ile bağlantısını sağlayan ve verileri ilgili yere ulaştıran birime ne ad verilir?
A) Rom
B) Ram
C) Mainboard
D) Hdd

 

54- Bilgisayarda yazmış olduğumuz herhangi bir belgenin kağıda aktarılmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?
A) Printer
B) Scanner
C) Ram
D) Hdd

 

55- Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
A) Disket
B) Yazıcı
C) Harddisk
D) CD) rom

 

56- Aşağıdakilerden hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?
A) Num lock
B) Caps Lock
C) Insert
D) Pause

 

57- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?
A) Gigabyte
B) Byte
C) Format
D) Kilobyte

 

58- Aşağıdakilerden hangisi dış bellek ünitesi değildir?
A) Disket
B) Hard disk
C) Yazıcı
D) CD) Rom

59- Giriş ünitesinden girilen bilgileri isteyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?
A) RAM
B) Çevre bellek
C) Anabellek
D) CPU

 

60- Aşağıdakilerden hangisi bellek türlerinden değildir.?
A) RAM
B) ROM
C) DİSKET
D) PRINTER

 

61- Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
A) inch
B) Pixel
C) MByte
D) Flat

 

62- Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
A) Ram – Rom
B) Hardware – Software
C) Merkezi İşlem birimi – Monitör
D) Ana makine – Klavye

 

63- 1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 Bit
B) 1 Mbyte
C) 1 Byte
D) 1 Kbyte

 

64- Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harddisk
B) Anakart
C) Ram
D) Ekran kartı

 

65- Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?
A) Ctrl
B) Shift
C) Tab
D) Num Lock

 

66- BackSpace tuşunun görevi hangisidir?
A) Sola doğru siler
B) Sağa doğru siler
C) Karakterler arası boşluk verir
D) Kürsörü satırın sonuna götürür

 

67- Kullanıcının müdahale edemediği, silemediği bellek türü hangisidir?
A) Rom
B) Ram
C) Base Ram
D) Hiçbiri

 

68- Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
A) Ram
B) Ana kart
C) Cpu
D) Harddisk

 

69- Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?
A) Monitör
B) Klavye
C) Yazıcı
D) Plotter

 

70- Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
A) Ana kart
B) Ram
C) Ekran kartı
D) CD) Rom

 

71- Yönlendirici ( Router) OSI referans modelinin hangi katmanında bulunur?
a) Ulaşım                                b) Fiziksel
c) Veri Bağı                            d) Ağ

 

72- Aşağıdakilerden hangisi ağ cihazıdır.?
A)Ekran kartı B) Ram bellek
C) Swich D) Tv kartı

 

73- Aşağıdakilerden hangisi bir ağ oluşturma şekilidir?

A)Yıldız topolojisi    B) Ev topolojisi
C) İş topolojisi           D) Okul topolojisi

 

74- İnternet kabloları arasındaki mesafe en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 55 B) 100
C) 90 D) 50

 

75- Aşağıdakilerden hangisi topoloji kablo uzunluğudur?

100 B) 200
C) 400 D) 500

 

76.Aşağıdakilerden Hangisi Bilgisayar Ağlarının Karakteristlik Özelliklerinden Değildir?

A)Hiyerarşik Yönetim Ve Kaynak Sahipliği
B)Çoklu-Üretici Ortamları
C)Evrensel Bilgi Erişimi
D)Haberleşme

 

77- Aşağıdakilerden Hangisi Minibilgisayar-Tabanlı Dağıtık Ortamlarda İşlenen Tipik Uygulamalardan Değildir?
A) CAD/CAM (bilgisayar destekli dizayn/bilgisayar destekli üretim)
B) Merkezi olmayan kaynak yönetimi
C) Haberleşme
D) Proje Yönetimi

 

78- Aşağıdakilerden hangisi PC LAN’larının ana özelliklerindendir?
A) Küçükten orta seviye veritabanı yönetimi
B) Yazılım geliştirme
C) Çoklu kullanıcı, paylaşılan bilgi ve kaynaklar
D) Spreadsheet

 

79- Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna ………. İletişim denir ?
A) Paralel İletişim
B)Senkron İletişim
C)Asenkron İletişim
D)Seri İletişim

 

80- Eş zamansız iletişim türüne ne ad verilir?

A)Seri İletişim
B)Paralel İletişim
C)Doğrudan İletişim
D)Asenkron İletişim

81- Aşağıdakilerden hangisi bus topolojisinin avantajlarından biri değildir?

A)Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
B)Kablo yapısı güvenilirdir.
C)Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır.
D) Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.

 

82- Yıldız topolojisinde max kablo uzunluğu ne kadardır?
a)400
b)500
c)200
d) 100

 

83- Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?
A) BNC B) NIC C)UTP D) OSI

 

84- Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
A) Konnektör B) Hız
C) Maliyet D) Kablolama

 

85- MAC adresi kaç bitten oluşur?
A) 12        B) 23       C) 24     D) 48

 

86- Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?
A) UTP Cat5e B) UTP Cat6
C) UTP Cat1 D) STP

 

87- Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?
A) RG B) AUI C) DB D) RJ  E)BNC

 

88- Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?
A) Kalem Havya B) Kablo Kesici Alet
C) Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı
E)Kablo Soyma Aleti

 

89- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok kullanılan topolojidir?

A)yıldız topoloji   B)halka topoloji

C)bus topoloji        C)ağaç  topoloji

 

90- Aşağıdakilerden hangisi yıldız topolojisinin özelliklerindendir?
A) Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
B) bilgi akışı tek yönlüdür.
C) çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta.
D) Maksimum 30 istasyon bağlanabilir

 

91- Bir haberleşme ağında uzak mesafeye verinin iletilebilmesi için aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılabilir?

A)Yönlendirici B)Hub C)Repeater (Tekrarlayıcı) D)Bilgisayar

 

92- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir?

A)Star(Yıldız) B)Bus (Doğrusal) C)Ring (Halka) D) Subnet

 

93- Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?

A)Mac adresi B)Ethernet adresi C)IP adresi D)CRC

 

94- Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A)Ethernet kartı

B)MAC

C)Modem

D)Subnet Mask

 

95- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının avantajlarından değildir?

A)Ortak donanım kullanımı

B)Ortak çalışma

C)Bireysel çalışma

D) Zaman, para kazancı

 

96- Aşağıdakilerden hangisi Star(Yıldız) network sisteminin özelliği değildir?

A)Az kablo kullanımı

B)Hızlı kurulum

C)Kolay genişletilebilirlik
D) Arızanın kolay tespiti

 

97- Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Tekrarlayıcı görevi görür

B)Büyük ağı “alt ağlara” bölerek ağ performansını arttırır.

C)Gelen sinyalleri olduğu gibi verir, içeriğe bakmaz.

D)Verilerin gerekliliğini kontrol etmez

 

98- R45 konnektör hangi ağ yapısında kullanılmaktadır?
A) Star   B) Bus   C) Ring  D) Tree

 

99- BNC hangi ağ tipinin donanım elemanıdır?
A) Star   B) Bus   C) Backbone  D) Tree

 

100- Sadece iki bilgisayar arasında iletişimi sağlayıp veri paketlerini tüm ağa sunmayan ağ cihazının adı nedir?
A) HUB B) GateWay   C) Ethernet   D) Switch

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1D        2A           3D      4B         5C                6B           7A           8C            9A        10C

11D     12B        13D     14B       15D        16C              17D         18A         19D         20A

21B     22A        23C      24C     25B         26D       27B              28B          29A         30C

31A     32A       33D   34B      35D          36C        37B               38B       39A           40A

41D    42D     43A     44D     45C             46B         47D        48C           49C         50D

51C      52A     53C     54A      55B          56B             57C         58C       59D             60D

61C       62B     63D    64B      65B          66A          67A            68C       69B        70D

71D      72C     73A      74B       75D        76D          77B         78C         79A          80D

81C      82D    83B      84A       85D        86C      87D        88A          89A         90A

91C     92D     93A      94A      95C       96A          97A       98A          99B           100A

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.