Genel

Bilişim Teknolojileri – Bilgisayar Donanımı Test Soruları ve Cevapları

Bilişim Teknolojileri Donanım konusu için hazırlanmış test soru ve cevapları.

1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?

A) Memory Card
B) Hard disk
C) Rom
D) Ram

2. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

A) Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
B) Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
D) Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?

A) Klavye
B) Ekran
C) Mouse
D) Daktilo

4. …………Temel Giriş – Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) HDD
B) CPU
C) Ram
D) Kasa

5. Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?

A) Com1
B) Com2
C) USB
D) LPT2

6. İşaretleme yolu ile verileri girmek hangi üniteyle gerçekleşir?

A) Klavye
B) Mouse
C) Bilgisayar
D) Mikrofon

7. Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı birimidir?

A) Flash Bellek
B) ROM Bellek
C) Ekran Kartı
D) Ekran

8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez?

A) İşlemci
B) Yüklü programlar
C) Mouse
D) Ram

9. Elektrikler kesildiği zaman üzerindeki bilgiler silinen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) RAM Bellek
B) ROM Bellek
C) FLASH Bellek
D) YAN Bellek

10. Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?

A) Sabit disk
B) Flopy disk
C) Ram
D) Cd-Rom

11. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir?

A) Mürekkep Püskürtmeli
B) Nokta (İğne) vuruşlu
C) Lazer
D) Tarayıcı

12. Aşağıdakilerden hangisi bellek ölçü birimidir?

A) Pixel
B) MB
C) Rpm
D) Dpi

13. Bilgisayardaki görüntüleri ………… oluşturur ve monitöre gönde¬rir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ses Kartı
B) HDD
C) CPU
D) Ekran Kartı

14. Kullanıcıya ait bilgiler kalıcı olarak …………………. de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ram Bellek
B) HDD
C) Rom Bellek
D) CPU

15. Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime verilen ad hangisidir?

A) Ram
B) Harddisk
C) Kasa
D) Anakart

16. Bilgisayar bellek birimlerinden 1 byte, kaç bit’ ten oluşur?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 10

17. Donanım ünitesi olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunma zorunluluğu vardır?

A) CD-Rom
B) Fax Modem
C) Flash Disk
D) Anakart

18. Kâğıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak için kullanılan cihaza ne ad verilir?

A) Scanner(Tarayıcı)
B) Plotter(Çizici)
C) Printer(Yazıcı)
D) Monitör(Ekran)

19. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?

A) Fare(Mouse)
B) Scanner(Tarayıcı)
C) CD-ROM
D) Plotter(Çizici)

20. İç bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?

A) Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Sadece Rom olarak bir tanedir.
C) Sadece Ram olarak bir tanedir.
D) Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

21. Klavyedeki tuşların üzerindeki 3.karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?

A) Shift
B) Altgr(Sağ Alt)
C) Ctrl
D) Caps Lock

22. Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?

A) Hardware (Donanım)
B) CPU (MİB).
C) Input Unit ( Giriş birimi)
D) Software (Yazılım)

23. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?

A) Programlama dili
B) Veri tabanı programı
C) İşletim Sistemi
D) Kelime işlemci

24. Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?

A) Ram
B) Modem
C) Yan bellek
D) Rom

25. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

A) Ekran
B) CD) ROM
C) Yazıcı
D) Plotter (Çizici)

26. Aşağıdakilerden hangi tuş Cursorü (İmleci) satır başına getirir?

A) İnsert
B) Delete
C) End
D) Home

27. 1024 BYTE aşağıdakilerden hangisi eşit değildir?

A) 1024 Karakter
B) 1024 Bit
C) 1 Kilobyte
D) 8192 Bit

28. Tüm bilgilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı hesaplama ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü ortamdır. ………… Kendi ürettiği emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) HDD
B) CPU
C) Ram
D) Kasa

29. Bilgisayarın kapatma (power) düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?

A) Makinenin üzerindeki RESET tuşu
B) Klavyenin üzerindeki ENTER
C) Makinenin üzerindeki TURBO tuşu
D) ESC tuşu

30. Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?

A) Sabit disk
B) Disket
C) Printer
D) Flashdisk

31. Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?

A) İşlem hacmi
B) Yorum yeteneği
C) Düşünme gücü
D) Mantık yürütme

32. Kullanıcının müdahale edemediği, bellek türü hangisidir?

A) Rom
B) Ram
C) Sd Ram
D) Hiçbiri

33. Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?

A) 1 KB
B) 1 Mhz
C) 1 Byte
D) 1 Dpi

34. Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?

A) Barkod
B) Modem
C) Plotter
D) Scanner

35. Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eprom
B) Prom
C) Rom
D) Ram

36. Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?

A) Com1
B) Con
C) Usb
D) Fdd

37. “Ekran üzerindeki komut düğmelerini tıklayıp aktif hale getirmek, seçmek ve taşımak ……………. nin görevidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Klavye
B) Mouse
C) Bilgisayar
D) Mikrofon

38. Bilgiler kalıcı olarak ……………..de saklanır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ram Bellek
B) HDD
C) Rom Bellek
D) CPU

39. Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir?

A) Backspace
B) Delete
C) Ara Tuşu
D) End

40. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?

A) TV kartı
B) Ekran kartı
C) Ana kart
D) Ram

41. Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?

A) Harddisk
B) Memory Card
C) Cd
D) Ram

42. Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?

A) Ekran kartı
B) Mainbord
C) Harddisk
D) Ağ kartı

43. Klavyedeki ( $ , # , \ vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

A) Alt Gr
B) Tab (Sekme)
C) Ctrl
D) Shift

44. Bilgisayardaki görüntüleri ………… Oluşturur ve monitöre gönderir. Boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Ses Kartı
B) HDD
C) CPU
D) Ekran Kartı

45. Num Lock tuşunun görevi nedir?

A) Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler
B) Yön tuşlarının genel adıdır
C) Sayısal tuş¬ları kilitler ve açar
D) Sekme tuşudur

46. Ram ve rom terimleri neyi ifade etmektedir?

A) İşlemci
B) İç Bellek türleri
C) Yazılım
D) Hard Disk

47. Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

A) Alt Gr
B) Tab (Sekme)
C) Ctrl
D) Shift

48. Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm hangisidir?

A) Harddisk
B) Flash Bellek
C) Cpu
D) Rom

49. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?

A) Character
B) Column
C) Pixel
D) Line

50. Aşağıdakilerden hangisi bir çıktı ünitesidir (çıkış birimidir)?

A) Klavye
B) Mouse
C) Barkod Okuyucu
D) Hoparlör

51. Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?

A) Sabit Disk
B) Plotter
C) Modem
D) Scanner

52. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?

A) Ram
B) Prom
C) Eprom
D) Rom

53. Bilgisayardaki kartların birbirleri ile bağlantısını sağlayan ve verileri ilgili yere ulaştıran birime ne ad verilir?

A) Rom
B) Ram
C) Mainboard
D) Hdd

54. Bilgisayarda yazmış olduğumuz herhangi bir belgenin kağıda aktarılmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?

A) Printer
B) Scanner
C) Ram
D) Hdd

55. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?

A) Disket
B) Yazıcı
C) Harddisk
D) CD) rom

56. Aşağıdakilerden hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?

A) Num lock
B) Caps Lock
C) Insert
D) Pause

57. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?

A) Gigabyte
B) Byte
C) Format
D) Kilobyte

58. Aşağıdakilerden hangisi dış bellek ünitesi değildir?

A) Disket
B) Hard disk
C) Yazıcı
D) CD) Rom

59. Giriş ünitesinden girilen bilgileri isteyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?

A) RAM
B) Çevre bellek
C) Anabellek
D) CPU

60. Aşağıdakilerden hangisi bellek türlerinden değildir.?

A) RAM
B) ROM
C) DİSKET
D) PRINTER

61. Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?

A) inch
B) Pixel
C) MByte
D) Flat

62. Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?

A) Ram – Rom
B) Hardware – Software
C) Merkezi İşlem birimi – Monitör
D) Ana makine – Klavye

63. 1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 Bit
B) 1 Mbyte
C) 1 Byte
D) 1 Kbyte

64. Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harddisk
B) Anakart
C) Ram
D) Ekran kartı

65. Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?

A) Ctrl
B) Shift
C) Tab
D) Num Lock

66. BackSpace tuşunun görevi hangisidir?

A) Sola doğru siler
B) Sağa doğru siler
C) Karakterler arası boşluk verir
D) Kürsörü satırın sonuna götürür

67. Kullanıcının müdahale edemediği, silemediği bellek türü hangisidir?

A) Rom
B) Ram
C) Base Ram
D) Hiçbiri

68. Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?

A) Ram
B) Ana kart
C) Cpu
D) Harddisk

69. Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?

A) Monitör
B) Klavye
C) Yazıcı
D) Plotter

70. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?

A) Ana kart
B) Ram
C) Ekran kartı
D) CD) Rom

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.