İnternet Programcılığı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları – Bilişim & Programlama
Bilişim Sınav Soruları

İnternet Programcılığı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Php dosyalarını çalıştırabilmek için hangi sunucunun kurulu olması gerekir?

Apache Server kurulu olmalı

2. Yandaki ifadeler ne anlama geliyor yanlarına Türkçelerini yazınız.

Network Domain: İnternet adresi
Server Name: Sunucu ismi
Administrator’ Email Adress : Yönetici e-mail adresi

3. Apache server kaç nolu port üzerinden çalışır?

80 nolu port

4. Apache sunucuyla ilgili yandaki ifadelerin anlamlarını yazınız.

Monitor Apache Servers :Apache web sunucusu ile ilgili pencereyi açar.
Restart: Çalışmakta olan web sunucusunu durdurur ve yeniden başlatır
Start: Web sunucusunu başlatır.
Stop: Çalışmakta olan web sunucusunu durdurur.

5. Apache sunucunun çalışmasının kontrol etmek için internet tarayıcımızın adres çubuğuna ne yazmalıyız.

http://localhost veya http://127.0.0.1

6. Php dosyalarını çalıştırmak için en az hangi programların bilgisayara kurulu olması gerekir?

Php ve Apache Server

7. Php dosyalarını çalıştırmak için gereken programları bulunduran paket programlardan 3 tanesini yazınız.

EasyPHP, WAMP, XAMPP

8. Php ekrana yazdırma komutları hangisidir?

Echo, Print

9. Php kodu Html kodlarının arasına nasıl yazılır?

Kısa Stil :<? Buraya PHP kodu yazılacak ?>
XML Stil :<?php Buraya PHP kodu yazılacak?>
Script Stil :<script language=’php’> Buraya PHP kodu yazılacak </script>
Asp Stil :<%Buraya PHP kodu yazılacak%>

10. Php içinde yorum satırları nasıl yazılır?

“//” : Tek satır kullanılarak yapılan açıklamalar için;
“/* yorum alana */” : Birden çok satır kullanılarak yapılan açıklamalarda kullanılır.

11. Php de değişken hangi ifade ile tanımlanır?

$ işareti ile

12. Php’de değişken tanımlama kuralları nelerdir?

• Değişkenler dolar işareti ($)i ile başlar.
• Değişken ataması yapılırken eşittir(=) operatörü kullanılmalıdır.
• Değişkene atanan değer metin ise tırnak içinde yazılmalıdır.
• Değişkenler rakamla başlamaz.
• Değişkenler iki kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasında boşluk olmamalıdır.
• Değişkenlerde Türkçe karakter (ç, ğ, ü, ö, ş ı, İ) ve özel semboller (£ @ / * > < { ] & % …) kullanılmaz.

13. Php’de sabit nasıl tanımlanır?

define (“Sabit_Adi”,”Sabitin_Değeri”);

14. Php’de kullanılan veri türleri nelerdir?

İnteger, double, string, boolen, object, array.

15. Php’de kullanılan matematiksel operatörleri yazınız.

Toplama: + Çıkarma: – Çarpma :* Bölme :/ Mod: %

16. Php’de kullanılan kıyas ve karşılaştırma operatörleri nelerdir?

Eşittir: ==
Eşit Değildir: !=
Büyüktür: >
Küçüktür: <
Büyük Eşit: >=
Küçük Eşit: <=

17. Php’de kullanılan mantıksal işlem operatörleri nelerdir?

Ve: And
Veya: Or
Ve: &&
Veya ||
Değil: !

18. Birleştirme operatörü nedir?

. (nokta) dır

19 Artırma operatörü nedir?

++

20. Azaltma operatörü nedir?

21. $a=5; Echo $a++; Program satırından sonra sonuç kaç olur?

Sonuç: 5

22. $a=5; Printf ++$a; Program satırından sonra sonuç kaç olur?

Sonuç: 6

23. $a=5; $b=10; $c=$a+$b; $c++; $b–; $a–; $toplam=$a+$b+$c; Program satırından sonra sonuç kaç olur?

Toplam=29

24. isset() komutu ne işe yarar?

Bir değişken tanımının içerisinde değer olup olmadığını rapor eder.

25. empty() komutu ne işe yarar?

Buda isset ile aynı işi görür esasında. Ancak sınamayı tersten yapar. isset()te dönen değer true ise emty() de aynı değer false olarak döner.

26. is_integer() komutu ne işe yarar?

Bu komut değişkenin tamsayı olup olmadığını sınar ve “ True” veya “False” değeri döndürür.

27.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

DÖRT

28.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

Değişkenin değeri var

29.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

Değişkenin değeri yok

30.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

–TEBRİKLER–SAYI 50

31.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

DÖRT

32.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

Osman büyük

33.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

Doğru giriş yaptınız

34.  Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

Dr Erdal AKTAŞ

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.