Category - Pic Programlama

Pic Programlama

PIC16F877 Portlar

Giriş Çıkış Portları ve Kesmeler PIC16F877  denetleyicisinde A,B,C,D ve E olmak üzere 5 adet giriş ve çıkış portları bulunmaktadır. Bu portlar programın...