Algoritma

Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir? Algoritma: Belli bir sorunu çözmek  yada belirli bir amaca ulaşmak için izlenecek işlem basamaklarının listesi olarak tanımlayabiliriz...

Algoritma

Değişken Nedir?

Değişken nedir? Bir değişken, bir programının ömrü boyunca sizin için değeri olan bir kutu olarak düşünülebilir. Her değişkene, tutabileceği değerin türünü ve...