C# Telefon Rehberi Örneği – Veritabanı Bağlantı – Bilişim & Programlama
Windows Form

C# Telefon Rehberi Örneği – Veritabanı Bağlantı

Bu örneğimizde C# ile SQL Server veritabanı bağlantısı kullanarak basit bir telefon rehberi oluşturacağız.

Örneğimizde telefon defterine kişi ekleme, kişi güncelleme, kişi arama ve kişi silme işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Örneğimiz için aşağıdaki dbRehber veritabanını kullanacağız.

Bu veritabanı içinde Kisiler tablosunu oluşturarak örneğimize başlayalım.

Kişiler tablosunda bulunan alanlar sırasıyla Id, Ad, Soyad, ve Telefon olacak.

Adım 1: Yeni bir Windows Form App projesi oluşturarak Form üstüne Toolbox yardımıyla 4 adet TextBox, 3 Adet Label, 4 adet Button ve 1 adet DataGridView kontrolü ekleyin.

Name özelliklerini:

TextBoxlar için;

txtAra, txtAd, txtSoyad ve txtTelefon olarak değiştirin.

Buttonlar için;

btnAra, btnKaydet, btnGüncelle, btnSil olarak değiştirin.

DataGridView için;

dgvKisiler olarak değiştirin.

Adım 2: Kodlarımıza geçelim.

Öncelikle SQL bağlantısı için aşağıdaki satırı ekleyin.

Daha sonra bağlantı işlemleri için kullanacağımız SqlConnection, SqlDataAdapter, SqlCommand ve DataTable nesnelerimizi global olarak tanımlayacağız.

İlk olarak veri çekme yani kişileri getirme işlemi için gereken kodları oluşturacağız. Verilerin getirilmesi işlemi Form ilk açıldığında, yeni kişi eklendiğinde, güncelleme yapıldığında ve silme işlemi yapıldığında yenileme amaçlı kullanılacağından bir metot içerisinde kodlarımızı yazacağız ve ihtiyaç olduğu durumlarda bu metotu çağıracağız.

Oluşturmuş olduğumuz bu metodu Form ilk açıldığında çalıştırmak için Form_Load olayına ekliyoruz. Bu sayede Form açılır açılmaz Verilerimizin DataGridView‘ de görüntülenmesi sağlanacaktır.

Ekle butonuna bastığımızda Textbox‘ lara girilen verilerin Sql tablomuza kayıt edilmesi için ise;

Güncelle Butonu için kodlar:

Sil Butonu için kodlar:

DataGridView tıklanan satır bilgilerini ilgili textBox’lara aktaralım.

Ayrıca DatagridView için aşağıdaki ayarları yapalım.

SelectionMode >> FullRowSelect

Ara Butonu için kodlar:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.