C# MouseEnter MouseLeave Olayı – Bilişim & Programlama
Windows Form

C# MouseEnter MouseLeave Olayı

C# Windows form uygulamalarında kullanılan fare olaylarından MouseEnter ve MouseLeave olaylarını inceleyelim.

MouseEnter olayı bir denetime giriş yapıldığında, MouseLeave olayı ise denetimden çıkış yapıldığında gerçekleşmektedir.

Örnek olarak eklemiş olduğumuz bir Button üzerine fare ile geldiğimizde rengini değiştirip,yine fare ile Button‘ u terkettiğimizde eski rengine gelmesini sağlayabiliriz.

Şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım.

Adım 1: Yeni bir Windows Form uygulaması açarak Form üzerine Toolbox penceresinden bir adet Button ekleyin.

Adım 2: Button denetimi üzerinde bir kez tıklayarak Properties penceresinden BackColor özelliğini MediumSeaGreen, ForeColor özelliğini ise White olarak ayarlayın.

Adım 3: Button denetimi üzerinde bir kez tıkladıktan sonra Properties(Özellikler) penceresinden Events(Olaylar) simgesine tıklayın ve burada MouseEnter olayını bulup üzerinde çift tıklayın.

Adım 4: Karşınıza kod penceresi gelecektir. Bu kod ekranında Button1_MouseEnter olayında olduğunuza emin olun.

Adım 5: Üçüncü adımdaki işlemleri MouseLeave olayı için gerçekleştirin.

Adım 6: Kodları aşağıdaki gibi oluşturun.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra projenizi çalıştırdığınızda fare ile Button üzerine geldiğinizde ve ayrıldığınızda renk değişimini göreceksiniz.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.