C# ListBox’ ta 1-N Arası Sayıları Listeleme – Bilişim & Programlama
Windows Form

C# ListBox’ ta 1-N Arası Sayıları Listeleme

C# Windows Form Application ile TextBox’ a kullanıcı tarafından sayı girilecek ve 1′ den N (kullanıcının girdiği sayı) arası sayılar ListBox‘ ta eklenecektir. Örneğe ait Form tasarımında 1 adet TextBox, 1 Adet LisstBox ve 1 Adet Button bulunmaktadır.

Gerekli kontroller eklendikten sonra Button1_Click için kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Button1‘ e tıklandığında TextBox içine girilen sayı alınarak For Döngüsü’ nde kullanılacaktır ve 1′ den girilen bu sayıya kadar olan sayılar ListBox1 içine eklenecektir.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.