C# Sealed Class (Mühürlü Sınıf) Kullanımı ve Örnekleri – Bilişim & Programlama
Console

C# Sealed Class (Mühürlü Sınıf) Kullanımı ve Örnekleri

Bu yazıda C# Sealed (Mühürlü) Sınıf oluşturma kavramına bakacağız. Burada Sealed Class nesne yönelimli programlamanın kalıtım özelliğini kısıtlamak için kullanılır.

Mühürlenen bir sınıf başka sınıflar tarafından devralınamaz. C# dilindeki sealed anahtar kelimesi, Java dilindeki final anahtar kelimesi gibi kulllanılır.

İşte aşağıdaki kodlar Visual Studio C# içinde hazırlanmış örnek bir sealed class kullanımına örnektir. Aşağıdaki sealed anahtar kelimesi ile Kordinat adında bir sealed sınıf oluşturulmuştur.

Ekran Alıntısı:

Kodlar:

 

 

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.