Console

C# Çalışma Soruları

C# Console Application ile yapılmış aritmetiksel işlemler, if-else if- else, döngü ve dizi örneklerini içeren çalışma soruları ve cevapları.

 

C# Console Örnekleri Çözümleri

1. Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):

 

2. Girilen bir sayının asal olduğunu bulan ve bu sayıdan sonraki 5 asal sayıyı ekrana yazan program:

 

3. Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.

 

4. Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.

 

5. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

 

6. Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.

 

7. Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren C# örneği:

 

8. Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

 

9. Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

 

10. Girilen string ifadede “,” karakterlerini “.” karakteri olarak değiştiren örnek:

 

11. Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

 

12. Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

 

13. C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

 

14. Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

 

15. Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

 


16. Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek :

 

17. 10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

 

18. 15×15 lik dizi içine rasgele “S” ve “O” harfleri atayan ve ekranda gösteren örnek:

 

19. İki iç açısı verilen üçgenin diğer açısını bulan örnek:

 

20. İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

 

21. Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan örnek:

 

22. Dik kenar uzunlukları verilen dik üçgende hipotenüs hesaplayan örnek:

 

23. C# Console Application ile yapılmış, içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran uygulama örneği:

 

24. C# Console Uygumasında kullanıcıdan yaş bilgisi istenerek eğer yaşı 18 ve daha büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” yazan,değilse Ehliyet alamazsınız diyerek Ehliyet alabilmesi için kaç yılı kaldığını ekranda gösteren örnek:

 

25. Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

 

26. Klavyeden 3 sayıyı girilip bunları ekrana yazdıran program

 

27. Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

 

28. Klavyeden girilen 3 sayının toplamını ekrana yazdıran program

 

29. Kullanıcının yapmış olduğu seçime göre girmiş olduğu sayıları toplayan, çıkaran, çarpan yada bölme işlemi yapan program örneği.

 

30. Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını alan program

 

31. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan programı yazınız

 

32. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan büyükten küçüğe altalta yazdıran program

 

33. Dairenin alanını hesaplayan program

 

34. C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek:

 

35. Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan program

 

36. Yarıçapı verilen dairenin çevresini hesaplayan örnek:

 

37. 0′ dan 10′ a kadar olan sayıların toplamını bulan program

 

38. Klavyeden girilen bir sayıya kadar tek sayıların ve çift sayıların toplamını bulan program

 

39. Yukarıdaki örnek için sayı 10 olduğunda döngüden çıkan program.

 

40. a dan z ye kadar olan harfleri ekrana yazdıran program

 

41. Klavyeden girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan programı yazınız.

 

42. 1 den 100 e kadar olan sayılardan 5 e bölünenlerin adedini veren program.

 

43. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan en büyük ve en küçük olanı bulan program

 

44. 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren program

 

45. Ortalamaya göre harf notunu bulan program

 

46. Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

 

47. Dizi Örneği

 

48. Dizi Örneği – 2

 

49. Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması

 

50. Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma

 

51. 8 Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı

 

52. Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız


53. C# ile klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdv’ li fiyatını bulan ve ekrana yazan örnek:

 

54. Kullanıcı tarafından fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün tutarını hesaplayan örnek:

 

55. Klavyeden kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıları toplayan C# Console uygulamasına ait örnek:

 

56. Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen örnek:

 

57. Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# Console uygulaması örneği:

 

58. 20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

 

59. Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız.
Örnek: BuyukSayi(1,5,3,7,8,2,9) > 9875321 KucukSayi(1,5,3,7,8,2) > 123578

 

60. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan sonuçta tüm sayıların ortalaması, en küçük sayı,en büyük sayı küçük büyük sayıların ortalamasını gösteren C# Console Örneği.

61.Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıları yazdıran, ve bu çift sayıların adetini ve toplamını bularak ekranda gösteren C# Console Örneği.

62. Kullanıcının girdiği sayının tam bölenlerini bulan ve ekranda listeleyen, aynı zamanda tam bölenlerin sayısını da ekranda gösteren C# Console Örneği

63. Derece olarak verilen sıcaklığı Fahrenayta çeviren örnek:

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.