C#

C# Temel Yazım Kuralı

C#, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Nesneye Dayalı Programlama metodolojisinde, bir program birbirleriyle etkileşen çeşitli nesnelerden oluşur. Bir nesnenin alabileceği eylemlere metot denir. Aynı türdeki nesnelerin aynı tipte olduğu söylenir veya aynı sınıfta olduğu söylenir.

Örneğin, bir Dikdörtgen nesnesini ele alalım. Uzunluk ve genişlik gibi özelliklere sahiptir. Tasarıma bağlı olarak, bu niteliklerin değerlerini kabul etmek, alanı hesaplamak ve ayrıntıları görüntülemek için yollar gerekebilir.

Bir Dikdörtgen sınıfının uygulanmasına bakalım ve C# temel sözdizimini inceleyelim:

using Anahtar Kelimesi

Her C# programında ilk ifade;

“using” anahtar sözcüğü, programdaki ad alanlarını dahil etmek için kullanılır. Bir program ifadeleri kullanarak birden çok alanı kullanabilir.

class Anahtar Kelimesi

class anahtar sözcüğü bir sınıf bildirmek için kullanılır. Yukarıdaki  programda Dikdortgen ve Program adında iki tane sınıf tanımlanmıştır.

C# Dilinde Yorum Satırları

Yorumlar kod açıklamak için kullanılır. Derleyiciler yorum girişlerini yok sayar. C# programlarındaki çok satırlı yorumlar / * ile başlar ve aşağıda gösterildiği gibi karakterlerle */ sonlandırılır.

// ifadesinden sonraki kodlar program tarafından yok sayılmaktadır. Tek satırlık yorum yapmak için kullanılır.

Sınıf Özellikleri (Sınıf değişkenleri)

Değişkenler, verilerin depolanması için kullanılan bir sınıfın öznitelikleri veya veri üyeleridir. Önceki programda, Dikdortgen sınıfının _en ve _boy olarak adlandırılan iki üye değişkeni vardır.

Sınıf Metotları (Sınıf Davranışları)

Metotlar, belirli bir görevi yerine getiren ifadeler kümesidir. Bir sınıfın üye metotları sınıf içerisinde beyan edilir. Örnek Dikdörtgen sınıfının  üç üye metodu vardır. Dikdortgen , Alan ve Cevre

Bir sınıfın Örneklenmesi

Bir class soyut bir kavramdır. Sınıflar kullanılarak nesneler oluşturulur. Yukarıdaki örnekte Main metodu içinde new anahtar kelimesi ile Dikdortgen sınıfından dd adında bir örnekleme yapılmıştır. (İlerleyen C# Derslerinde daha detaylı olarak ele alınacaktır.)

C# Tanımlayıcılar( C# Identifiers )

Bir tanımlayıcı, bir sınıfı, değişkeni, metodu veya herhangi bir kullanıcı tanımlı öğeyi tanımlamak için kullanılan bir addır. C# sınıfları adlandırma için temel kurallar şunlardır:

  • Bir isim harf (ANSII standartında) yada _ (alt tire) ile başlar ve devanımda harf, ve rakamlar kullanılır. Bir isim alsa sayısal bir değer ile başlamaz.
  • İsimler ayrıca boşluk ile ? – + ! @ # % ^ & * ( ) [ ] { } . ; : ” ‘ / ve \. içeremez. Ancak  _ (alt tire) kullanılabilir.
  • C# anahtar kelimeleri isimlendirme için kullanılamaz.

C# Anahtar Kelimeleri

Anahtar sözcükler, C# derleyicisine önceden tanımlanmış sözcüklerdir. Bu anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılamaz. Ancak, bu anahtar kelimeleri tanımlayıcı olarak kullanmak isterseniz, anahtar kelimeyi @ karakteriyle önekleyebilirsiniz.

C# ‘da bazı tanımlayıcıların kod bağlamında özel bir anlamı vardır, örneğin get ve küme bağlamsal anahtar kelimeler olarak adlandırılır.

Aşağıdaki tabloda C# için ayrılmış anahtar kelimeler ve içeriğe dayalı anahtar kelimeler listelenmektedir.

Rezerve Anahtar Kelimeler

abstract as base bool
break byte Durumu Yakalama
char checked class const
continue decimal default delegate
do double else enum
event explicit extern false
finally Sabit float for
foreach goto Eğer implicit
in int interface internal
is lock long namespace
new null object operator
out override params private
protected public readonly ref
return sbyte sealed short
sizeof stackalloc static string
struct switch this throw
true Deneyin typeof uint
ulong unchecked unsafe ushort
using statik kullanma virtual void
volatile while

 

Bağlamsal Anahtar Kelimeler
add Diğer ad ascending
async await descending
dynamic Kaynak get
global Grup into
Birleştirme let nameof
OrderBy partial (tür) partial (yöntem)
remove seçin set
value var when (filtre koşulu)
where (genel tür kısıtlaması) Burada (sorgu yan tümcesi) yield

 

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.