C# Switch Case ile Mevsim ve Ayları Bulma – Bilişim & Programlama
C# Console

C# Switch Case ile Mevsim ve Ayları Bulma

Bu örnekte C# Switch-case yapısı kullanarak girilen mevsim numarasına göre mevsime ait ayları listelemeyi öğreneceksiniz.

Switch case yapısı, çok durumlu dallanma ifadelerinde if-else blokları yerine tercihen kullanılırlar. Switch-case ile yapılabilecek tüm işlemler if-else merdiveni ile de yapılabilmektedir. Fakat kod okunabilirliğini arttırdığı için birçok programcı switch-case  yapısını karmaşık if-else blokları yerine kullanmaktadır.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.