C#

C# Program Yapısı

C# programlama dilinin temel yapı taşlarını incelemeden önce, onu gelecek bölümlerde referans olarak alabilmemiz için en az bir C# program yapısına bakalım.

Merhaba Dünya Programını Oluşturma

Bir C# programı aşağıdaki bölümlerden oluşur –

 • Namespace declaration (Ad alanı bildirimi)
 • Bir class (bir sınıf)
 • Class methods (Sınıf metotları)
 • Class attributes (Sınıf özellikleri)
 • Bir Main method (Bir main metodu)
 • Statements and Expressions (Açıklamalar ve İfadeler)
 • Comments (Yorumlar)

“Merhaba Dünya” kelimelerini basan basit bir koda bakalım.

Bu kod derlendiğinde ve yürütüldüğünde, aşağıdaki sonucu üretir

Yazılan programın çeşitli kısımlarına bakalım:

İlk satırda using System; olarak kullanılan anahtar kelime, programa System ad alanını dahil etmek için kullanılır. Bir programda genellikle birden çok alan adı dahil edilir. (Console sınıfı da bu alan adı içindedir.)

Bir sonraki satır ad alanı bildirimi var. Bir isim alanı, sınıfların bir koleksiyonudur. MerhabaDunya ad alanı Program sınıfını içerir.

Bir sonraki satırda bir sınıf bildirimi vardır, Program sınıfı, programınızın kullandığı veri ve yöntem tanımlarını içerir. Sınıflar genellikle birden çok yöntem içerir. Yöntemler, sınıfın davranışını tanımlar. Ancak, bu Program sınıfının yalnızca bir yöntemi Main var.

Sonraki satır, tüm C # programlarının giriş noktası olan Ana yöntemi tanımlar.Main metodu, sınıfın uygulandığında ne yaptığını belirtir.

Bir sonraki satır /*…*/ derleyici tarafından göz ardı edilir ve programa yorum eklemek için koyulur.

Main metot davranışını Console.WriteLine (“Merhaba DÜnya”) deyimiyle belirtir;

WriteLine, System ad alanında tanımlanan Console sınıfının bir metotudur. Bu ifade “Merhaba, Dünya” mesajının ekranda görünmesini sağlar

Son satır Console.ReadKey (); VS.NET Kullanıcıları içindir. Bu, programın tuşa basılmasını beklemekte ve program Visual Studio .NET’ten başlatıldığında ekranın hızla çalışmasını ve kapanmasını engeller.

 

Aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir

C # büyük / küçük harfe duyarlıdır.

Tüm ifadeler ve ifadeler noktalı virgülle (;) bitmelidir.

Program yürütme Main metodunda başlar.

Java’dan farklı olarak, program dosya adı sınıf adından farklı olabilir.

Programın Derlenmesi ve Yürütülmesi

C# programlarını derlemek ve yürütmek için Visual Studio.Net kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin

 1. Visual Studio’yu başlatın.
 2. Menü çubuğunda File-> New-> Project seçin.
 3. Şablonlardan Visual C# ‘ı seçin ve ardından Windows’u seçin.
 4. Console Application Seçin.
 5. Projeniz için bir isim belirtin ve Tamam düğmesini tıklayın.
 6. Bu, Solution Explorer’da yeni bir proje oluşturur.Kod Düzenleyicisi’nde kod yazın.
 7. Projeyi yürütmek için Start düğmesini tıklatın veya F5 tuşuna basın. Merhaba Dünya’yı içeren bir Komut İstemi penceresi açılır.

 

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.