C# Math.Round Metodu – Bilişim & Programlama
C#

C# Math.Round Metodu


C#’ta Math.Round(), bir değeri en yakın tam sayıya veya belirli sayıda kesirli basamağa yuvarlamak için kullanılan bir Math sınıfı metodudur.

Kullanımı:

x’e en yakın tamsayıyı döndürür ve dönüş türü System.Double’dır.

Not: x’in kesirli bileşeni, biri çift diğeri tek olan iki tam sayının ortasındaysa, çift sayı döndürülür.

Yani;

Örnek:

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında a sayısı kendisine en yakım tamsayı olan 8 sayısına yuvarlanacaktır.

Yukarıdaki örneklerde Math.Round() metodunun tek parametre ile nasıl çalışacağını görmüş olduk. Şimdi de bu fonksiyonun iki parametre ile nasıl çalışacağına bakalım.

Kullanımı:

Burada ondalıklı verilen sayının virgülden sonra kaç basamağa yuvarlanacağını int türünden ikinci parametre ile veriyoruz.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.