C# List (Liste) Kullanımı – Bilişim & Programlama
C# Console Windows Form

C# List <> (Liste) Kullanımı

Bu yazıda C# programlama dilinde List (liste) kullanımını göreceğiz. Liste oluşturma, Listeye eleman ekleme, liste elemanlarına erişme, bir dizi içindeki verileri Liste içine aktarma ve Liste elemanlarını yazdırma gibi bazı işlemleri gerçekleştireceğiz.

C# Liste Oluşturma

List<T> genel bir koleksiyondur, bu nedenle depolayabileceği veri türü için bir tür parametresi belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki örnek, listenin nasıl oluşturulacağını ve öğelerin nasıl ekleneceğini gösterir.

Yukarıdaki örnekte, List int asalSayilar= new List int (); Int türünde bir liste oluşturur. Aynı şekilde, şehirler ve büyükşehirler string tipi listelerdir. Ardından Add() yöntemini veya koleksiyon başlatıcı sözdizimini kullanarak bir listeye öğeler ekleyebilirsiniz.

Koleksiyon başlatıcı sözdizimini kullanarak özel sınıfların öğelerini de ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki, Student sınıfının nesnelerini List<Student> ‘a ekler.

Diziyi Listeye Ekleme

Bir dizideki veya başka bir koleksiyondaki tüm öğeleri Listeye eklemek için AddRange() yöntemini kullanın.

void AddRange(IEnumerable<T> collection)

Liste Elemanlarına Erişim

Bir listeye bir dizin, bir for/foreach döngüsü ve LINQ sorguları kullanılarak erişilebilir. Bir listenin dizinleri sıfırdan başlar. Diziyle aynı şekilde tek tek liste öğelerine erişmek için köşeli parantez içinde bir dizin iletin. Bir List<T> koleksiyonunu yinelemek için bir foreach veya for döngüsü kullanın.

Listeye Eleman Ekleme (İstenen İndex No)

Insert() metodunu kullanarak listeye eleman ekleyebilirsiniz. Bu metotla liste içinde herhangi bir indexe ekleme yani aralara da ekleme yapabilirsiniz.

Listeden Eleman Silme

Bir listeden eleman silmek için Remove() ve RemoveAt() metotlarını kullanabilirsiniz.

Örnek:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.