C# Label Kullanımı – Bilişim & Programlama
C# Windows Form

C# Label Kullanımı

Labeller, en sık kullanılan C# denetimlerinden biridir. Metni sayfada belirli bir konumda görüntülemek için Label kontrolünü kullanabiliriz. Label kontrolleri, kullanıcıya yardımcı bilgiler sağlamak üzere bir Forma açıklayıcı metin eklemek için de kullanılabilir. Label sınıfı, System.Windows.Forms ad alanında tanımlanır.

C# Label Kullanımı

Forma bir label denetimi ekleyin – Araç Kutusunda Label’e tıklayın ve bunu form Tasarımcısı üzerine sürükleyip istediğiniz konuma bırakın.

Labelin görüntülenen metnini değiştirmek istiyorsanız, Label’in Text özelliğine yeni bir metin ayarlamanız gerekir.

Label denetimi, metni görüntülemeye ek olarak, Image özelliğini veya ImageIndex ve ImageList özelliklerinin bir kombinasyonunu kullanarak da bir görüntü görüntüleyebilir.

Aşağıdaki C# kaynak kodu, Label’in bazı özelliklerinin kodlama yoluyla nasıl ayarlanacağını gösterir.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.