C# Koşul Operatörü – Bilişim & Programlama
C#

C# Koşul Operatörü

? : Operatörü

Koşul operatör if else deyiminin kısa yazımı olarak kullanılır. Karar yapılarını hakkında bilginiz yoksa yukarıdaki if else ifadesine tıklayın.

Koşul Operatörü

Ifade1, Ifade2 ve Ifade3 ifadelerinin yerleşimine dikkat ederek aşağıdaki açıklamayı okuyun.

Koşul Ifade1 değeridir. Koşulun doğru olması durumunda deyimden dönen değeri Ifade2, koşulun yanlış olması durumunda deyimden dönecek olan değeri Ifade3 olacaktır.

Örnek:

Örnek: Yukarıdaki kodun if else yazımı

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.