C# Değişkenler – Bilişim & Programlama
C#

C# Değişkenler

Değişken, programlarımızın manipüle edebileceği bir depolama alanına verilen addan başka bir şey değildir. C# ‘daki her değişken, değişkenin belleğinin boyut ve düzenini, bu bellek içinde saklanabilecek değerler aralığını ve değişkene uygulanabilecek işlemler kümesini belirleyen özel bir türe sahiptir.

C# ‘da sağlanan temel değer türleri, şu şekilde kategorize edilebilir:

Tip Örnek
Tam tipler sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char
Ondalıklı Tipler float , double
Decimal Tip decimal
Boolean Tip True yada False
Nullable tip Boş geçilebilir veri tipi

C # ayrıca, enum gibi değişkenlerin diğer değer türlerini ve sonraki bölümlerde kapsayacağımız sınıf gibi değişkenlerin referans türlerini tanımlamaya da izin verir.

C# Değişken Tanımlama

Yazım Kuralı:

Örnek:

İsterseniz değişken tanımlama sırasında değişkene değerini verebilirsiniz.

 

C# Değişkene Değer Atama

Eşittir (=) operatörü ile sağdaki değer soldaki değişkene aktarılır.

 

C# Console Kullanıcıdan Değer Alma

Console sınıfının ReadLine metodu ile konsol ekranından kullanıcıdan string formatında değer okunur.

String formatında okunan değer istenilen formata çevrilip uygun türdeki değişkene aktarılır.

 

 

 

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.