C# Console

C# Console Örnekleri

Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yollarından biri o programa ait örnekler ile çalışmaktır. Bu örnekler program yapısına ait bir çok detayı ve püf noktayı barındırır. Bu yazıda da hem algoritma geliştirme hem de C# programlama dilini öğrenme konusunda yarımcı olacak onlarca örnek mevcuttur. Ayrıca C# Dersleri yazısı ile C# öğrenimi konusunda güncellenen içeriği de takip etmenizi tavsiye ederim.

Mevcut yazıdaki C# örneklerini hazırlarken kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru olması için özen gösterim. Algoritmaornekleri.com adresine eklediğimiz örnekler oldukça bu yazı içine de düzenli olarak eklemeler yapacağız.

Tüm örnekler Visual Studio’da derlenmiş ve test edilmiştir. Bu örnekler, daha önce belirttiğim gibi  son derece zorlu ve gelişmiş C# programlarından  “Merhaba Dünya” programı kadar basit  geniş bir aralığı kapsamaktadır.

C# Console Örnekleri Listesi

 1. C# Console ekranında kullanıcının girdiği sayının 2 katını yazdıran program [basit işlem]
 2. C# Console ekranında kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını yazdıran program [basit işlem]
 3. C# Console ekranında kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanı hesaplayan program [basit işlem]
 4. C# Console ekranında kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan program [basit işlem]
 5. Yarıçapı Console ekranından girilen çemberin alanını hesaplayan program [basit işlem]
 6. Fiyat ve KDV oranı girilen ürünün KDVli fiyatını yazdıran program [basit işlem]
 7. C# Console ekranında girilen santigrat derece değerini fahrenhayt cinsine çeviren program [basit işlem]
 8. C# Console ekranında girilen yaşa göre ehliyet alım durumunu gösteren program [if]
 9. Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program [basit işlem]
 10. Bir dik üçgenin, girilen iki kenar değerine göre hipotenüsünü hesaplayan program [basit işlem]
 11. Klavyeden iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan program [basit işlem]
 12. Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran program [if, else, for]
 13. 100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çeviren program [if, else]
 14. C# Console ekranında girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren program [if, else]
 15. Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdır program [if, else]
 16. Ehliyet alıp almayacağını, alamadığında kaç sene gerektiği mesaj olarak yazdıran program [if, else]
 17. 1-100 arası 3′ e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen program [for, if]
 18. 1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünmeyen sayıları listeleyen program [for, if]
 19. 1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen program [for]
 20. Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen program [for]
 21. C# Console ekranında Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 4 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program [for, if]
 22. C# Console ekranında iki sayı arasındaki sayıları belirlenen adıma göre toplayan program [for]
 23. C# Console ekranında  Tabanı ve kuvveti girilen işlemin sonucu yazdıran program [for]
 24. C# Console ekranında  iki sayı arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran program [for, if]
 25. Bir tamsayı dizisindeki 50 den küçük sayıların adetini bulan ve ekrana yazdıran program [for, array]
 26. Bir dizideki elemanları sondan başa doğru yazdıran program [for, array]
 27. 1-100 arasındaki sayılardan kullanıcının girdiği sayıya bölünen sayıları yazdıran program [for, if]
 28. Klavyeden girilen yazıyı merdiven şeklinde yazdıran program [for]
 29. Klavyeden girilen metni tersten yazdıran program [for]
 30. C# Console ekranında * sembolünden üçgen çizdiren program [for, if, else]
 31. Kullanıcı 0 girene kadar girdiği çift sayıların kaç tane olduğunu yazdıran program [while, if, else]
 32. Kullanıcı 0 (sıfır) girene kadar kullanıncın girdiği sayıyı ekrana yazan program [while]
 33. Kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıların toplamını ekrana yazdıran program [while, if]
 34. C# Console ekranında while döngüsü ile devam etmek istediğimiz sürece toplama yapan program [while, if]
 35. 0 ile 10 arasında rasgele seçilen sayıyı tahmin ettiren program [while, if, random]
 36. 0-10 arasında rastgele girilen sayıyı kaç seferde tahmin ettiğini yazdıran program [while, if, else, random]
 37. Klavyeden “0” girilmediği sürece girilen sayıları toplayan, sayı dışında her hangi bir değer girildiğinde de hatalı girdiniz uyarısı verip sayı istemeye devam eden program [while, try]
 38. Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen program [for, if, array]
 39. Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli harflerin (metnin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren C# programı [for, if, array]
 40. İki boyutlu bir dizinin her satırının ve her sütununun toplamlarını ayrı ayrı hesaplayan ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüleyen C# programı [for, array]
 41. İki boyutlu iki diziyi toplayan C# programı [for, array]
 42. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin uzunluklarını ekrana yazan C# programı [for, array]
 43. String tipinde tanımlanmış dizideki elemanları yazdıran program [foreach, array]
 44. 10 elemanlı dizi içine kulanıcının 10tane şehir eklemesini sağlayan  Girilen baş harfe göre şehirleri listeleyen program [for, if, foreach, array]
 45. Rastgele değerler ile doldurulan dizinin ortalamasını hesaplayan program [for, foreach, array]
 46. C# String dizi içindeki en uzun kelimeyi bulan program [for, if, foreach, array]
 47. Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran program [for, if, array]
 48. Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran program [for, array]
 49. Bilgisayarın girdiği rastgele sayılar ile diziyi dolduran program [for, random, array]
 50. 10 adet sayının tek ve çift olanlarını ayrı ayrı dizilere atan, dizilerin içinde kaç adet sayı oldugunu ve ortalamalarını gösteren program [for, if, else, ArrayList]

C# Console Örnekleri

Örnek: C# Console ekranında kullanıcının girdiği sayının 2 katını yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanı hesaplayan program

 

Örnek: C# Console ekranında kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan program

 

Örnek: Yarıçapı Console ekranından girilen çemberin alanını hesaplayan program(pi = 3,14)

 

Örnek: Fiyat ve KDV oranı girilen ürünün KDVli fiyatını yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında girilen santigrat derece değerini fahrenhayt cinsine çeviren program

 

Örnek: C# Console ekranında girilen yaşa göre ehliyet alım durumunu gösteren program

 

Örnek: Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program

 

Örnek : Bir dik üçgenin, girilen iki kenar değerine göre hipotenüsünü hesaplayan program

 

Örnek: Klavyeden iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan program

Formül: Alan=kenar1*kenar2*Sin(açı)/2

 

Örnek: Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran program

 

Örnek: 100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çeviren program

 

Örnek: C# Console ekranında girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren program

 

Örnek: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdıran program

 

Örnek: Ehliyet alıp almayacağını, alamadığında kaç sene gerektiği mesaj olarak yazdıran program

 

Örnek: 1-100 arası 3′ e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen program

 

Örnek: 1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünmeyen sayıları listeleyen program

 

Örnek: 1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen program

 

Örnek: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen program

 

Örnek : C# Console ekranında Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 4 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında iki sayı arasındaki sayıları belirlenen adıma göre toplayan program

 

Örnek: C# Console ekranında  Tabanı ve kuvveti girilen işlemin sonucu yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında  iki sayı arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran program

 

Örnek:  Bir tamsayı dizisindeki 50 den küçük sayıların adetini bulan ve ekrana yazdıran program

 

Örnek: Bir dizideki elemanları sondan başa doğru yazdıran program

 

Örnek: 1-100 arasındaki sayılardan kullanıcının girdiği sayıya bölünen sayıları yazdıran program

 

Örnek: Klavyeden girilen yazıyı merdiven şeklinde yazdıran program

 

Örnek: Klavyeden girilen metni tersten yazdıran program

 

Örnek: C# Console ekranında * sembolünden üçgen çizdiren program

 

Örnek: Kullanıcı 0 girene kadar girdiği çift sayıların kaç tane olduğunu yazdıran program

 

Örnek: Kullanıcı 0 (sıfır) girene kadar kullanıncın girdiği sayıyı ekrana yazan program

 

Örnek: Kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıların toplamını ekrana yazdıran program

 

 

Örnek: C# while döngüsü ile devam etmek istediğimiz sürece toplama yapan program

 

Örnek: 0 ile 10 arasında rasgele seçilen sayıyı tahmin ettiren program

 

Örnek: C# 0-10 arasında rastgele girilen sayıyı kaç seferde tahmin ettiğini yazdıran program

 

Örnek: Klavyeden “0” girilmediği sürece girilen sayıları toplayan, sayı dışında her hangi bir değer girildiğinde de hatalı girdiniz uyarısı verip sayı istemeye devam eden program

 

Örnek: Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen program

 

Örnek: Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli harflerin (metnin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren C# programı

 

Örnek: İki boyutlu bir dizinin her satırının ve her sütununun toplamlarını ayrı ayrı hesaplayan ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüleyen C# programı

 

Örnek: İki boyutlu iki diziyi toplayan C# programı

 

Örnek: Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin uzunluklarını ekrana yazan C# programı

Örnek :String tipinde tanımlanmış dizideki elemanları yazdıran program

 

Örnek: 10 elemanlı dizi içine kulanıcının 10tane şehir eklemesini sağlayan  Girilen baş harfe göre şehirleri listeleyen program

 

Örnek: Rastgele değerler ile doldurulan dizinin ortalamasını hesaplayan program

 

Örnek: C# String dizi içindeki en uzun kelimeyi bulan program

 

Örnek: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran program

 

Örnek: Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran program

 

Örnek: Bilgisayarın girdiği rastgele sayılar ile diziyi dolduran program

 

Örnek: 10 adet sayının tek ve çift olanlarını ayrı ayrı dizilere atan, dizilerin içinde kaç adet sayı oldugunu ve ortalamalarını gösteren program

 

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.