C++ Örnekleri ve Çözümleri – Bilişim & Programlama
C++

C++ Örnekleri ve Çözümleri

C++ Programlama dili kullanılarak hazırlanmış çalışma soruları ve cevaplarının yer aldığı bu konuda C++ If Else yapısı, C++ For Döngüsü, C++ While Döngüsü gibi temel kodların nasıl uygulanacağı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve gösteren C++ kodları :

 

Klavyeden girilen 2 sayının ortalamasını hesaplayan C++ kodları :

 

Girilen 3 yazılı notunun ortalamasını hesaplayan ve gösteren C++ kodları :

 

Girilen yazılı ortalamasını hesaplayarak ortalama 50′ den küçükse Kaldı, değilse Geçti yazdıran C++ kodları:

 

Girilen sayının Tek yada Çift olduğunu gösteren C++ kodları :

 

C++ Girilen sayının 3′ e ve 5′ e tam bölünüp bülünmediğini gösteren C++ kodları :

 

C++ Kullanıcının girdiği sayı 0-100 arasındaysa geçerli, 0-100 arasında değilse Geçersiz sayı yazdıran C++ Kodları .

 

C++ For döngüsü ile 1-100 arası sayıları ekranda yazdıran C++ Kodları :

 

1-100 arası çift sayıları listeleyen C++ Kodları :

 

For Döngüsü kullanarak kullanıcıdan 5 sayı isteyen ve girilen bu sayıların toplamını ekranda gösteren C++ Kodları :

 

Kullanıcıdan 10 tane sayı alarak bu sayıların ortalamasını gösteren C++ Kodları :

 

C++Kodları :  While Döngüsü kullanarak Faktoriyel Hesaplama

 

C++ Kodları : For Döngüsü kullanrak Faktoriyel Hesaplama Örneği:

 

Switch kullanarak 4 işlem yapan basit bir hesap makinesi C++ Kodları :


1 ile Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılar içerisinde bulunan asal sayıları listeleyen C++ Kodları :

 

Girilen sayının asal mı? Asal değil mi? bulan C++ Kodları :

 

0-100 arası girilen puanı 0-5 arası nota çeviren C++ Kodları :

 

C++ Kodları :  Klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdvli fiyatını bulan ve ekrana yazan program:

 

Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılar içinde tek olanları yazdıran C++ kodları:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.