C++

C++ Operatörler

Bir operatör, derleyiciye belirli matematiksel veya mantıksal işlemler gerçekleştirmesini söyleyen bir semboldür. C++, yerleşik operatörler açısından zengindir ve aşağıdaki operatör türlerini sunar

  • Aritmetik operatörler
  • İlişkisel Operatörler / Karşılaştırma Operatörler
  • Mantıksal operatörler
  • Bitsel Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Misc Operatörler

 

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler bizim matematikten bildiğimiz dört işlem ve modül alma işlemidir. Aşağıdaki tabloda aritmetik operatörlerini listeledim.

Operatör Açıklama
+ Toplama işlemi yapar.
Çıkarma işlemi yapar.
* Çarpma işlemi yapar.
/ Bölme işlemi yapar.
% Modül alma işlemi yapar.
 

C++ Karşılaştırma Operatörleri

Değerleri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörlerini listeledim.

Operatör İsim Kullanımı Açıklama
“==” eşittir a == b a ve b aynı değere sahipse sonuç TRUE döner.
!= eşit değil a != b a ve b farklı değere sahipse sonuç TRUE döner.
< küçüktür a < b a’nın değeri b’nin değerinden küçükse sonuç TRUE döner
<= küçük veya eşit a <= b a’nın değeri b’nin değerinden küçükse veya eşitse sonuç TRUE döner.
> büyük a > b a’nın değeri b’nin değerinden büyükse sonuç TRUE döner.
>= büyük veya eşit a >= b a’nın değeri b’nin değerinden büyükse veya eşitse sonuç TRUE döner.

Eğer karşılaştırma sağlanıyorsa TRUE, sağlanmıyorsa FALSE döner.

 

C++ Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, birden fazla karşılaştırma yapılacağı zaman kullanılırlar. Mantıksal operatörlerin sonucu TRUE veya FALSE’dır.

C++ ‘da 3 tane mantıksal operatör vardır.

Operatör Kullanımı Açıklama Sonuç
&& a && b ve a ve TRUE ise TRUE, diğer durumlarda FALSE döner.
|| a || b veya a veya b TRUE ise TRUE, diğer durumlarda FALSE döner.
! !a değil a değişkeni TRUE ise FALSE, FALSE ise TRUE döner.

“&&”  (And) Ve Operatörü

Değişkenlerden ikisi de TRUE ise TRUE, diğer durumlarda FALSE değeri döner.

a b Sonuç
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE FALSE
 

Bitsel Operatörler

Bitsel operatör, bitler üzerinde çalışır ve bit-bit işlemini gerçekleştirir. &, | ve ^ için gerçek tablolar aşağıdaki gibidir.

p q p & q p | q p ^ q
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 0 0 1 1

 

Tamamlanacak

  • Bitsel Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Misc Operatörler

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.