C++ Döngüler – Bilişim & Programlama
C++

C++ Döngüler

Kod bloklarını bir kaç kez tekrarlamak isteyebiliriz. Tekrar tekrar yürütmek istediğimiz ifadeler için döngüleri kullanırız. C++ ile bu işlemi gerçekleştiren 3 farklı kontrol mevcuttur. Bu kontrol ve açıklamaları şöyledir.

  • while döngüsü: Belirli bir koşul doğru olduğunda bir ifadeyi veya ifade grubunu tekrarlar. Döngü gövdesini çalıştırmadan önce koşulu test eder.
  • for döngüsü: Bir dizi ifadeyi belirli sayıda tekrar etmek için kullanılır.
  • do..while döngüsü: while döngüsüne benzer fakat kontrol sonda yapılır. while döngüsünden en belirgin farkı ifadelerin en az bir kez çalıştırılmasıdır.

Döngü Kontrol İfadeleri

  • break: çalıştırıldığı anda döngü yada switch ifadesinden çıkar
  • continue: çalıştırıldığında döngü bildirimine atlama yapar.
  • goto: tanımlanan etikete gitmek için kullanılır.

 

Sonsuz Döngü

Bir koşul asla false olmazsa, bu döngü sonsuz döngü haline gelir.  ‘For’ döngüsünü oluşturan üç ifadeden hiçbiri gerekmediğinden, koşullu ifadeyi boş bırakarak sonsuz bir döngü oluşturabilirsiniz. while(1) döngüsünü kullanarak da sonsuz döngü yapmak mümkündür.

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.