C++ dilinde (1) + (1+2) + (1+2+3) + … + (1+2+3+4+…+n) serisini hesaplayan program – Bilişim & Programlama
C++

C++ dilinde (1) + (1+2) + (1+2+3) + … + (1+2+3+4+…+n) serisini hesaplayan program

Girdi: n’nin değeri kullanıcıdan girilir ve i-inci terimin ilk i doğal sayıların toplamı olduğu serinin toplamını buluruz.

Örnek:

Girdi: n = 6

Çıktı :

1 = 1

1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

Yukarıdaki serinin toplamı : 56

Algoritma

  • Kullanıcıdan n girdisini alın.
  • 1’den n’ye kadar döngüler başlatın ve her yineleme için toplamı hesaplayın.
  • Ve toplam toplamı çıktı olarak yazdırın.

Çıktı:

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.