C++

C++ Değişmezler (C++ Literals)

C++ programlama dilinde temel veri türlerinin değiştirilemez sabitleri vardır. Bu sabitler literal olarak isimlendirilir.  Sabitler Integer , Float, Char, String ve Boolean veri türlerinden oluşabilir. Bu sabitlerin yazım kuralı dışında kullanımları değişkenler gibidir.

Tam Sayı Değişmezleri( Integer Literals )

Tam sayı türünün, ifadelerde doğrudan kullanılmasına izin verir. Bir tamsayı değişmezi, ondalık (decimal), sekizlik(octal) , onaltılık(hexadecimal ) veya ikilik (binary) bir sabit olabilir. Daha fazla bilgi için Cppreferences  integer literal bakabilirsiniz.

  • onluk değişmez (decimal literal) : Başıdan sıfır (0) olmayan onluk basamak değerlerine sahip bir sayıyı ifade eder.
  • sekizlik değişmez (octal literal) : Başındaki sıfırı takip eden sıfır yada daha fazla basamağı ifade eder. (Basamak rakamları 0,1,2,3,4,5,6,7 olabilir)
  • onaltılık değişmez (hex literal) : 0x yada 0X ile başlayan ve içirisinde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,A,b,B,c,C,d,D,e,E,f,F rakamlarını içeren onaltılık sayıları ifade eder.
  • ikilik değişmez (binary literal) : 0b yada 0B ile başlayan ve içinde sadece 0,1 rakamlarını içeren sayıları ifade eder.

Değişmezler için İzin Verilen Kelimeler

Değişmezler için İzin Verilen Kelimeler
suffix decimal bases binary, octal, or hexadecimal bases
no suffix intlong int
long long int(since C++11)
intunsigned int
long int
unsigned long int
long long int(since C++11)
unsigned long long int(since C++11)
u or U unsigned intunsigned long int
unsigned long long int(since C++11)
unsigned intunsigned long int
unsigned long long int(since C++11)
l or L long intunsigned long int(until C++11)
long long int(since C++11)
long intunsigned long int
long long int(since C++11)
unsigned long long int(since C++11)
both l/L and u/U unsigned long intunsigned long long int(since C++11) unsigned long int(since C++11)unsigned long long int(since C++11)
ll or LL long long int(since C++11) long long int(since C++11)unsigned long long int(since C++11)
both ll/LL and u/U unsigned long long int(since C++11) unsigned long long int(since C++11)

Yukarıdaki tablo cppreference.com adresinden alınmıştır.

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki şekilde tanımlamalar yapılabilir.

 

Ondalıklı Sayı Değişmezler (Floating Point Literals)

Kayan nokta değişmez değeri, kaynak dosyada değeri belirtilen bir derleme zamanı sabiti tanımlar. Daha fazla bilgi için https://en.cppreference.com/w/cpp/language/floating_literal

Ondalık formunu kullanarak temsil ederken, ondalık noktayı, üssü veya her ikisini de içermeli ve üstel form kullanarak temsil ederken, tamsayı kısmını, kesirli parçayı veya her ikisini de içermelidir. İmzalı üs, e veya E tarafından tanıtılmaktadır.

 

Boolean Değişmezler (Boolean Literals)

Boolean değişmezleri true ve false anahtar kelimelerdir.

 

Karakter Değişmezleri (Character Literals)

Karakter değişmezleri tek tırnak içine alınır.  Eğer literal L ile başlarsa (sadece büyük harf), geniş bir karakter literaldir (örn., L’e ‘)  ve wchar_t değişken tipinde saklanmalıdır. Aksi halde, dar bir karakter değişmezidir (örneğin, ‘e’) ve basit bir char tipi değişkeni içinde saklanabilir.

Bir karakter değişmezi, düz bir karakter olabileceği gibi bir kaçış karakteri yada evrensel bir karakter olabilir.

 

Tüm kaçış karakteri listesi aşağıda verilmiştir.

Escape sequence Meaning
\\ \ (slash) karakteri
\’ ‘ tırnak karakteri
\” ” çift tırnak karakteri
\? ? soru işareti karakteri
\a Uyarı yada  Alarm
\b Backspace
\f Sayfa başı
\n Yeni satır
\r Satır başı
\t Yatay tab
\v Dikey tab

 String Literals

Dize değişmezleri çift tırnak içine alınır. Bir dize, karakter değişmezlerine benzer karakterler içerir: düz karakterler, çıkış sıraları ve evrensel karakterler. Ayrıca L, u8, U, u öneklerini alabilir. Öneklerin kullanımı ile ilgili detay için tıklayın.

Not: Null değer atamak istenirse ‘\0’ ataması yapılmalıdır.

 

 

 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.