C++ continue Komutu – Bilişim & Programlama
C++

C++ continue Komutu

conutinue ifadesi, break ifadesi gibi çalışır. Ancak, sonlandırma işlemini zorlamak yerine, aradaki herhangi bir kodu atlayarak, döngüdeki bir sonraki yinelemeyi zorlamaya devam eder.

for döngüsü için, devam etme, koşullu sınama ve döngüdeki artış bölümlerinin yürütülmesine neden olur. while  ve do..while döngülerinde ise koşulu kontrol eder.

Söz Dizimi

 

Örnek:  a değişkeni 15 olduğunda a değerini bir arttırp  conitnue ile while(a<20) satırına gönderir. bu şekilde 16 değeri ekrana bastırılmamış olur.

 

1 Yorum

  • Çok kısa ve öz güzel hazırlanmış ama çok küçük hatalar var mesela burada 16 bastırılmadı değil 15 bastırılmadı olacaktı

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.