Arduino String Kullanımı – Bilişim & Programlama
Arduino

Arduino String Kullanımı

Dizeler(String) metin tutmak için kullanılan yapılardır. Dizeler ile LCD’de veya Arduino IDE Serial Monitor penceresinde metin görüntülemek için kullanılabilirler. Dizeler, kullanıcı girdisini depolamak için de kullanışlıdır. Örneğin, kullanıcının Arduino’ya bağlı bir tuş takımında yazdığı karakterler.

Arduino programlamasında iki tür dizi var –

  • C programlamada kullanılan dizeler(string) sadece karakter(char) dizileridir.
  • Arduino String nesnesi ile bir sketch bir string nesnesi kullanmamıza izin verir.

Bu bölümde Arduino’da dizeleri, nesneleri ve bunları Arduino’da bir metin ile kullanımlarını öğreneceğiz.

String Char Dizileri

Öğreneceğimiz ilk dize türü, char türünde bir dizi karakter olan dizedir. Bir önceki bölümde, bir dizinin ne olduğunu öğrendik; bellekte depolanan aynı tipte bir değişken ardışık seri. Dize, bir char değişkenleri dizisidir.

Char dizi ile oluşturulan dizlerde son karakteri 0 olan özel ek bir  öğeye sahiptir. 0 değeri dizenin sonlandırıldığını ifade eder.

(Not: Bir sonraki yazıda String nesnesi ile oluşturulan dizilere bakacağız.)

Örnek: Mesaj adında bir char dizisi oluşturup ekrana yazdıralım.

 

Örnek: Yukarıdaki mesaj örneğini daha kısa olarak şu şekilde de oluşturabiliriz.

 

Örnek: Değer değiştirme

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.