Arduino Kontrol Yapıları – Bilişim & Programlama
Arduino

Arduino Kontrol Yapıları

Kontrol İfadeleri, programcının program tarafından değerlendirilecek veya test edilecek bir veya daha fazla koşul belirtmesini gerektirir. Koşul doğru ise if kısmındaki ifade(ler) yürütülür, isteğe bağlı olarak koşul yanlış ise else kısmındaki ifadeler yürütülür.

Arduino programı yazarken aşağıdaki kontrol ifadeleri kullanılabilir.

S.NO. Kontrol Yapısı & Tanımı
1 If yapısı

Parantez içinde bir ifade ve değim alır. İfadenin true olması durumunda, ifade veya deyim bloğu yürütülür, aksi halde bu ifadeler atlanır.

2 If …else yapısı

If ifadesi şart true ise çalışacak blogu, else ise şartın false olduğu zaman yürüten isteğe bağlı başka bir bloğu ifade eder.

3 If…else if …else yapısı

if deyimi, isteğe bağlı başka bir if… else ifadesi ile tarafından takip edilebilir. Bir if… else if deyimi kullanarak çeşitli koşulları sınamak için çok yararlıdır.

4 switch case yapısı

If ifadelerine benzer şekilde, switch … case, programcıların çeşitli koşullarda çalıştırılması gereken farklı kodları belirtmelerine izin vererek program akışını kontrol eder.

5 Şartlı Operator ? :

Koşul operatörü C dilindeki tek 3’lü operatördür.  ? : 

 

 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.