Arduino Butonla LED Yakma – Bilişim & Programlama
Arduino

Arduino Butonla LED Yakma

Bu yazıda bir buttonla bir ledi yakmak için gerekli olan devre şemasını, kodlarını ve açıklamalarını bulacaksınız. İlk olarak şağıdaki malzemeleri hazır edip devreyi tasarlayınız.

Malzemeler:

  • 1 tane Breadbord
  • 1 tane Arduino Uno
  • 1 tane 470Ω
  • 1 tane 10kΩ
  • 1 tane Kırmızı LED
  • 1 tane 4 ayaklı buton
  • Devre tasarımı için gerekli kablolar

Devre:

Arduino Butonla LED Yakma

Kod:

Açıklama:

Yukarıdkaki devrede 4 bacaklı bir buton kullanılmıştır. Butonun bir bacağı (siyah kablo) kararsız durumları kontrol etmek için 10kΩ değerinde bir dirençle GND pinine bağlanmıştır. Buton açık durumdayken 2 numaralı pine GND pininden gelen eksi değer(LOW) gönderilecektir.

Eğer butona basılırsa akım 5V’den(kırmızı kablo) gelen enerjiyi 10kΩluk zorlu yolu takip etmeyip 2 numaralı pine gönderecektir. Buton bu durumda HIGH olacaktır.

void setup():

pinMode(2,INPUT) komutuyla 2 numaralı pinin durumunu kontrol etmek için giriş yaptık.

pinMode(13,OUTPUT) komutu ile de 13 numaralı pinden LEDi yakmak için çıkış pini yaptık.

void loop():

Loop içinde ise buton durumlarına göre if else kullanarak LEDi yakıp söndüren kodları yazdık.

buttonState = digitalRead(2) komutu ile 2 numaralı pinden gelen veriyi okuma işlemini yaptık. Eğer butona basıldıysa buttonState HIGH, basılı değilse butttonState LOW olarak ayarlanmaktadır.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.